Tannlegeutdanningene i Norge vil beholde tannteknikerutdanningen ved OsloMet

Vil beholde tannteknikerutdanningen

Tannlegeutdanningene i Norge ber Kunnskapsdepartementet om å stoppe OsloMets planer om å legge ned landets eneste utdanning av tannteknikere.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Khrono, som er en nettavis for høyere utdanning og forskning , har tannlegeutdanningene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet skrevet brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel. I brevet peker de på svært uheldige konsekvenser hvis tannteknikerutdanningen ved OsloMet blir lagt ned.
OsloMet er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr bachelor i tannteknikk.

ThsF er bekymret 

Også Tannhelsesekretærenes forbund i Parat har utrykt sin bekymring for planene om å legge ned utdanningen av tannteknikere. I februar i år sendte de en henvendelse til Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgdsdeartementet og rektor ved Oslo Met. ThsF pekte blant annet på beredskapsmessige hensyn og det at vi blir helt avhengig av import av alle tanntekniske arbeider.

Opptak til studiet stoppet 

I følge Khrono er opptaket til bachelorstudiet i tannteknikk allerede stoppet for studieåret 2024/25.
Tannlegeforeningen og Tannteknikerforbundet har i likhet med tannlegeutdanningene reagert på OsloMets planer og sendt bekymringsmeldinger til berørte departementer og universitetet.
— En nedleggelse av det eneste tannteknikerstudiet i Norge er svært uheldig for tannteknikerprofesjonen, tannhelseteamet og alle pasienter som trenger tanntekniske tjenester her i landet, skriver ledere for de tre tannlegeutdanningene i brevet.

Viktig for nasjonen

Instituttleder Asgeir Bårdsen ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen er en av underskriverne. Han sier til Khrono at han håper at Kunnskapsdepartementet vil se at det er viktig for nasjonen å sikre tannteknikkstudiet.
— Vi er veldig bekymret for konsekvensene det vil få for hele tannhelsetjenesten og for pasientene dersom det ikke skal utdannes flere tannteknikere i Norge. Det håper vi at departementet vil forstå, og dette er også noe OsloMet som den eneste som utdanner tannteknikere må ta til seg, sier han.

Bårdsen påpeker at det ikke er noen god løsning å importere flere tanntekniske tjenester.
— Det er ikke særlig bærekraftig og dessuten er det bekymringsfullt å gjøre oss avhengige av import fra for eksempel Kina. Det er viktig fra et HMS ståsted å være sikre på hvilke materialer vi har i tanntekniske arbeider som settes i munnen på folk, sier han. 

Går med underskudd

Dekan Marit Kirkevold ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet sier til Khrono at nedlegging av tannteknikkstudiet utredes og i løpet av våren vil bli behandlet i fakultetets organer, før en eventuell sak i universitetsstyret til høsten.
— Bakgrunnen for denne saken er at vi nå har kommet i en situasjon hvor det er utfordrende å opprettholde en bærekraftig tannteknikkutdanning uten at det vil gå på bekostning av andre samfunnskritiske utdanninger, sier hun.

Powered by Labrador CMS