Mange med nedsatt funksjonsevne sliter med munnhelsen: Illustrasjonsfoto: Gettyimages

En av to med funksjonsnedsettelse har dårlig munnhelse

Mer enn halvparten av personer med funksjonsnedsettelse sliter med munnhelsen.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Det viser en undersøkelse gjennomført av Reputation Leaders/Oral-B Nordic. Karies, tannskader eller tap av tenner oppgis som de mest vanlige munnproblemene.

Samtidig opplever mange personer med funksjonsnedsetting at glemsel, manglende motivasjon, smerter og fysiske begrensninger bidrar til nedsatt munnhelse. Undersøkelsen viser at respondentene har flere typer problemer. Halvparten (48%) sier de har problemer som karies, tannskader eller tap av tenner. Omtrent en av fire (21%) rapporterer om problemer med tannkjøttet, slik som gingivitt (tannkjøttbetennelse), vikende tannkjøtt eller infeksjoner.

Oral-B, som er en ledende aktør i munnhelseindustrien, vil nå investere mer i kunnskapsspredning og produkter som er mer tilgjengelige for personer med funksjonsnedsetting, og som adresserer de utfordringene de har i sin hverdag når det gjelder tannbørsting

Det nye initiativet, The Big Rethink, har som mål å belyse viktigheten for personer med funksjonsnedsetting å opprettholde god munnhelse. Tannpleier Anna Xuan-Huong Thi Nguyen i Nordisk forening for funksjonsnedsettelser og munnhelse (NFH), setter pris på Oral Bs initiativ og engasjement, og ser frem til å jobbe sammen med Oral B for å lære mer og finne gode løsninger.
– Oral Bs studie belyser en viktig utfordring: Personer med funksjonsnedsetting opplever oftere problemer med munnhelse enn andre. De har ikke nødvendigvis de samme forutsetningene som andre til å utføre eller opprettholde tilstrekkelig munnhelse. Dette kan komme av kognitive, psykiske, eller fysiske begrensninger, samt mangel på kunnskap om munnhelse, sier tannpleier Anna Xuan-Huong Thi Nguyen.

 På Oral- B sin hjemmeside finnes verktøy og informasjon for både pasienter og profesjonelle innen munn- og tannpleie.
– Vårt mål er å forbedre munnhelsetilbudet og tilgjengeligheten av tjenester for personer med funksjonsnedsetting, sier Anna Xuan-Huong Thi Nguyen.

Powered by Labrador CMS