Sigurd Øyvind Kambestad i Tingretten

Parat tapte mot DNB i tingretten, anker trolig dommen

Parat tapte saken om pensjonsrettigheter som de førte mot DNB Livsforsikring på vegne av piloter i Norwegian. Dommen vil få uholdbare konsekvenser, mener Parat, som varsler at de trolig vil anke.

Publisert

På vegne av piloter i Norwegian saksøkte Parat DNB Livsforsikring på grunn av en pensjonsstrid, men tapte.

Stridens kjerne er at partene i saken har blitt enige om å gå over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Spørsmålet er fra hvilket tidspunkt denne endringen skal gjelde.

Parat mener at endringen først kan tre i kraft fra det tidspunkt endingen faktisk blir gjennomført, mens arbeidsgiver og DNB forsikring mener endringen kan gjøres tilbake i tid, fra samme tidspunkt som tariffavtalen ble gjort gjeldende.

Mener dommen mangler juridisk grunnlag

Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad har representert de ansatte i Norwegian i rettsaken. Han mener dommen er feil.
– Det man har opptjent i pensjon, kan ikke noen ta fra en. Det er som å ha penger i banken, sier Kambestad.

Han mener dommen har mange svakheter.
– Den viktigste er at den legger til grunn at en fagforening kan ta fra sine medlemmer opptjent pensjon. Det er ikke noe juridisk grunnlag for en slik konklusjon. Det er en umulig rettstilstand dersom medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter kan tas fra dem, sier Kambestad.

Advarer mot uholdbare konsekvenser 

Kambestad påpeker at avgjørelsen fra Oslo tingrett kan få store konsekvenser ved tarifforhandlinger.
– Dommen vil ha den helt uholdbare konsekvens at man risikerer at medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter blir tema ved enhver tarifforhandling. Vi er innstilt på å anke dommen, sier han.

Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø, sier til nettavisen FinansWatch at DNB er fornøyd med dommen.
– Arbeidsretten har stadfestet at omdanningstidspunktet var riktig, og DNB Liv har også fått fullt medhold i tingretten på at tidspunktet for omdanningen var korrekt. Det er aldri hyggelig å møte kunder i rettssystemet, men i denne saken var det nødvendig fordi uenigheten var for stor, og vi klarte ikke å komme til enighet, sier Korsberg Dalsbø.

Powered by Labrador CMS