Parats hovedstyre er klare for å se mot fremtidens arbeidsdag. Hvordan ser den ut, og hva blir tillitsvalgtes rolle? Foto: Trygve Bergsland.
Parats hovedstyre er klare for å se mot fremtidens arbeidsdag. Hvordan ser den ut, og hva blir tillitsvalgtes rolle? Foto: Trygve Bergsland.

Parats flaggsak i 2024 ser mot fremtiden

Parats hovedstyre har vedtatt at flaggsaken for 2024 blir "Den framtidige arbeidsdag". Målet med flaggsaken er blant annet å bidra til mer kunnskap og forskning om fagforeningens-, det organiserte arbeidslivets og den tillitsvalgtes rolle når det gjelder å forme den fremtidige arbeidsdagen.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidshverdagen er i rask endring. Det krever at arbeidstakerorganisasjoner også henger med i utviklingen, og tilrettelegger best mulig for morgendagens arbeidsdag. Gjennom flaggsaken «den framtidige arbeidsdag» i 2024 skal Parat se fremover, for å bedre kunne si noe om hva som venter oss i fremtidens arbeidsliv.

– Pandemien endret vår måte å jobbe på, mange fikk hjemmekontor eller hybrid arbeidsdag. Krig i vårt nærområde gjør at vi nå har en dyrtid i Norge, og usikre økonomiske beregninger har påvirket tariffoppgjørene. Vi står foran en grønn omstilling av arbeidslivet, som vi ikke er beredt på i stor nok grad, sier Unn Kristin Olsen, leder i Parat.

Derfor ser Parat nå mot fremtiden, og ønsker særlig å se nærmere på det organiserte arbeidslivet, tillitsvalgtrollen, og partssamarbeidet ser ut når den framtidige arbeidsdag formes og utvikles.

En sentral del av arbeidet handler om å påvirke myndigheter og arbeidsgivere til å støtte opp under tiltak som er med på å gi arbeidstakere en enda bedre fremtidig arbeidsdag, og sette tillitsvalgte i stand til å møte den fremtidige arbeidsdagen til beste for Parats medlemmer.

Parat som arbeidstakerorganisasjon må sørge for å skape best mulig forutsigbarhet i arbeidsdagen for våre medlemmer og tillitsvalgte. Derfor er neste års flaggsak viktig, hvor vi vil ta med oss lærdommen fra tidligere flaggsaker, og se nærmere på hvordan vi best påvirker til et trygt og forutsigbart arbeidsliv, sier Olsen.

I januar kommer det mer informasjon om flaggsaken i 2024, og temaet vil gjennom året bli tatt opp på konferanser og møteplasser for medlemmer og tillitsvalgte, og gjennom Parats ulike publikasjoner.

Dette skal Parat se nærmere på i 2024:

  • Hvordan kompetente tillitsvalgte gir Norge et fortrinn når den framtidige arbeidsdag skal formes og utvikles.

  • Hvordan hjemmekontor/hybrid arbeidsplass, teknologi, kunstig intelligens og et mer fragmentert arbeidsliv vil påvirke arbeidstiden.

  • Hvordan læring og utvikling vil være viktige suksesskriterier for den framtidige arbeidsdag.

  • Hvordan et organisert arbeidsliv og partssamarbeidet gir Norge et komparativt fortrinn når den framtidige arbeidsdag formes og utvikles.

  • Hvordan ledelse på norsk, eller den norske ledelsesmodellen, gis oss et fortrinn og vil kunne bidra til å forme den framtidige arbeidsdag.

  • Hvordan arbeidsglede bidrar til å forme den framtidige arbeidsdag, og hvordan den framtidige arbeidsdag vil påvirke og forme vår opplevelse av arbeidsglede, hvor helse på arbeidsplassen vil være et viktig tema.

Powered by Labrador CMS