Bodil Røkke kom med klare tilbakemeldinger på Apoteklovsutvalgets forslag på Apotekforeningens frokostseminar Foto: Lill J. Fischer/Parat

Røkke: Ingen løsning uten apotekteknikerne

Farmasiforbundets leder var klar i sine kommentarer til Apoteklovutvalgets rapport, når hun innledet på Apotekforeningens frokostseminar onsdag.

Publisert Sist oppdatert

Glemt apotekteknikernes rolle

Farmasiforbundets leder, Bodil Røkke, er enig med utvalget i at kvalitet og styrking av faghandelen må være førende for fremtidens apotek. Men hun mener utvalget har sett helt bort fra apotekteknikernes rolle.

– Det utdannes flere hundre apotekteknikere hvert år. Men apoteklovutvalget har ingen strategi, tanker eller ambisjoner om at apotekteknikerens kompetanse kan hjelpe til enda mere med oppgaveløsning i apoteket, sier Røkke.

Hele apotekets kompetanse

I rapporten er det gjennomgående at det skrives om farmasøytens kompetanse, og ikke om apotekets kompetanse.

– Det kan ikke få lov til å passere uten en tydelig merknad fra oss, sier Røkke.

Mens utvalget har forslag om kompetanseheving av farmasøytene, er det ingen tanker eller ambisjoner for apotekteknikerne, i følge Farmasiforbundets leder.

– Jeg hadde trodd at utvalget evnet å se den totale helsekompetansen i apotekene langt bedre enn dette, sier Røkke.

Bedre oppgaveløsning

I samme uke som Apoteklovutvalget la frem sine forslag, la helsepersonellkommisjonen frem sitt arbeid. I denne er det soleklare signaler om at bedre oppgavedeling må tvinge seg frem.

– Vi trenger bedre oppgavedeling i alle kriker og kroker av helsesektoren. Og også innad i apoteket, sier Røkke.

Utvalget mener mangel på farmasøyter er en utfordring. I følge Røkke gjelder dette også hennes yrkesgruppe.

– Bransjen har større utfordringer nå en tidligere med å rekruttere, men også å beholde apotekteknikere. Dette vil jo på ingen måte bli noe bedre om man ikke er tydelig på hva man faktisk ønsker av den sistnevnte yrkesgruppen også, sier Røkke.

Faghandel med høy kompetanse

Etter Farmasiforbundets mening er det noen helt sentrale faktorer som må på plass for at fremtidens apotek fortsatt skal være en faghandel med høy kompetanse.

For det første må det det være autorisert helsepersonell i kundemøtene i apotekene.

– Kundene forventer det. Det ligger i begrepet faghandel at det er fagpersonell du møter, sier Røkke.

For det andre må apotekene må ha gode og sunne forutsetninger for drift. De må ha forutsigbare driftsvilkår til å faktisk kunne bemanne riktig og fremholde samfunnsoppdraget sitt, og det må legges føringer for en sunn konkurranse i markedet.

– Det må det legges opp til at det etableres faglige robuste enheter. Med det mener vi at apotekene må være en slik størrelse at de kan levere på alle de tjenestene apoteket er pålagt, og med en bemanning som bidrar til å ivareta behovet kunden har.

Etterlyser bemanningsnorm

– Vi hadde ønsket oss at utvalget ikke var så passive i forhold til en form for bemanningsnorm, sa Farmasiforbundets leder. Hun la til at det ikke hjelper å innføre nye tjenester og tilleggsytelser, og være ivrige på å være en tydeligere del av helsetjenesten, hvis apotekene er så små at de ikke makter å levere det de har som målsetning.

Etter Farmasiforbundets mening vil alle de små enhetene vi har i dag kunne føre til er faghandelens død.

I følge Farmasiforbundets leder vil forbundet komme med sine innspill til Apoteklovsutvalgets forslag i høringsrunden. Høringsfristen er 15. mai.

Apotekforeningens frokostmøte om utredningen Framtidens apotek – fleksibel og forsvarlig, ble streamet og vil bli tilgjengelig på Apotekforeningens hjemmeside, apotek.no .

Powered by Labrador CMS