Leder i Farmasiforbundet, Bodil Røkke, ønsker tiltak som bedrer pasientsikkerheten velkommen. Foto: Parat/Vetle Daler.

Styrker legemiddelberedskapen

For å styrke legemiddelberedskapen og pasientsikkerheten vil Stortinget vedta endringer i legemiddelloven og apotekloven.

En enstemmig helse- og omsorgskomite mener det er behov for å styrke legemiddelberedskapen i Norge på en måte som ivaretar hensynet til folkehelsen og pasientsikkerheten, og Stortinget behandler saken tirsdag og onsdag.

Det foreslås blant annet en hjemmel for å innføre rasjonering og forbud mot parallellimport. I tillegg vil regjeringen pålegge grossistene og apotekene en plikt til å gi departementet elektronisk tilgang til lagerstatus. Regjeringen foreslår også å innføre en hjemmel for å kunne ilegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt ved brudd på flere av bestemmelsene.

Leder i Farmasiforbudet i Parat sier at hun ønsker alle tiltak som faktisk bedrer pasientsikkerheten velkommen. De foreslåtte endringene vil blant annet gi adgang til å pålegge apotek og grossister restriksjoner ved utlevering og salg av legemidler når det er fare for tilgangen av legemidler i Norge.
– I kriser og katastrofer er det behov for gode og tydelige rammeverk. I møte med kunden kan legemiddelmangel definitivt oppleves som krise. Jo tydeligere rammeverk vi ansatte i apotek kan støtte oss på jo riktigere vil også kundene forstå tiltaket, sier Røkke. 

Røkke opplyser ar apotekbransjen  sammen har  blitt enige om en felles bransjestandard som skal bidra til god og lik behandling når kunden opplever legemiddelmangel.
– Rasjonering er et veldig godt tiltak for å forhindre ytterligere mangelsituasjoner. Uhensiktsmessig hamstring skal unngås både i hvert enkelt apotek og hos kundene, sier Røkke.
Hun er ganske sikker på at vi har en bransje som entydig enig om at myndighetenes rasjoneringskrav vil og skal etterleves. 

Farmasiforbundets leder er imidlertid usikker på om overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter for brudd på bestemmelsene er nødvendig eller riktig vei å gå. ­
– Jeg velger å tro at myndighetene har stor tillit til bransjen og at bestemmelsene rundt bøter i all hovedsak er for å tydeliggjøre alvoret i vedtaket, avslutter Bodil Røkke.

 

Powered by Labrador CMS