Både tannleger og tannpleier har etterutdanning som en obligatorisk del praksisen sin. For tannhelsesekretærene er dette ikke tilfellet. Årmo mener det har flere nedsider for yrkesgruppen. Foto: Vetle Daler.

Vil ha mer etterutdanning som norm

Leder for Tannhelsesekretærenes Forbund, Anne-Gro Årmo, deltok denne uken i paneldebatt på Samfunnsodontologisk forum i Stavanger. Årmo sier det er på høy tid at etterutdanning for tannhelsesekretærene blir en norm i tjenesten. Både for å sikre kompetanse, og lønnsutvikling.

Publisert Sist oppdatert

Både tannleger og tannpleier har etterutdanning som en obligatorisk del praksisen sin. For tannhelsesekretærene er dette ikke tilfellet. Årmo mener det har flere nedsider for yrkesgruppen.

– Tannlegene har en ordning med obligatorisk etterutdanning, hvor de får midler og tid til å gå kurs, og samler opp et antall poeng årlig. Tannhelsesekretæren er viktig for kvalitetssikring og pasientsikkerhet. Da må vi også få mulighetene til å få etterutdanning gjennom kurs. Vi trenger utvikling både i sammenheng med lønn, og kompetansesikring, sier Årmo.

I tillegg til mulighet for etterutdanning, mottok Årmo applaus fra salen da hun påpekte viktigheten av å ha tilstrekkelig dekning av sterilforsyningsteknikkere i fylkeskommunene.

– Det bør være noen med spesialkompetanse på sterilteknikk og smittevern i klinikkene. Vi må ha utdanningsmidler for å sikre at smittevern og pasientsikkerhet blir ivaretatt, sier Årmo.

Sterilforsyning er et viktig ledd i infeksjonsforebyggende arbeid og pasientsikkerhet. Samtidig går den teknisk-medisinske utviklingen raskt, og ny viten, omfattende lovverk og nye faglige standarder fører til strengere kvalitetskrav. Tidligere har opplæringen innen sterilforsyning i stor grad vært håndtert internt på de enkelte sykehus, og kvalitet og omfang har variert sterkt.

Powered by Labrador CMS