Tariffkonferansen 2024

Gry Brandshaug Dale holder foredrag
Gry Brandshaug Dale, advokat i KS, snakket om inkludering i arbeidslivet på årets tariffkonferanse.

Nye metoder for å få flere i jobb

Hvordan jobber kommunesektoren for å inkludere flere i arbeidslivet? Gry Brandshaug Dale fra KS delte erfaringer på årets tariffkonferanse i regi av Parat.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Hva gjør kommunesektoren for å få folk som står utenfor arbeidslivet i jobb?

Advokat Gry Brandshaug Dale fra KS, som er kommunesektorens interesseorganisasjon, gjestet tirsdag Tariffkonferansen 2024. Her snakket hun om hvordan kommunesektoren jobber for å få flest mulig som står på utsiden av arbeidslivet inn i jobb.
– Vi vil gå fra sinke til fremoverlent. For å komme dit er arbeidsgiverne i kommunal sektor helt avhengig av å ha dere tillitsvalgte med på laget, sa Brandshag Dale.

Øremerke stillinger for å inkludere flere

Brandshaug Dale fortalte om hvordan Oslo kommune i flere år har øremerket stillinger nettopp til personer som står på utsiden av arbeidslivet.
– Oslo kommune forteller at de tillitsvalgte har vært tett på hele veien og at det har vært avgjørende for å lykkes med arbeidet. De sier det ikke har vært noen klager, det er en ren solskinnshistorie, fortale Brandshaug Dale.

Brandshaug Dale snakket også om hvordan KS i samarbeid med blant annet YS har jobbet hardt for at kommunal sektor på samme måte som staten skal ha mulighet til å avvike fra det såkalte kvalifikasjonsprinsippet for å få flere i jobb. Kvalifikasjonsprinsippet skal sikre at den best kvalifiserte søkeren blir ansatt.
– Kvalifikasjonsprinsippet er et bra prinsipp som skal forhindre trynefaktor eller vennetjenester, og vi skal ikke droppe formelle kvalifikasjonskrav. Men når det ikke er formelle kompetansekrav, har vi rom for å inkludere flere i arbeidslivet, sa Brandshaug Dale.

For skal vi lykkes med å få flere i jobb, må vi ta i bruk nye metoder, var budskapet hennes.
– Lov om positiv særbehandling har et smalt, smalt nåløye som det skal fryktelig mye til for å kunne anvende. For å lykkes med å få flere inn i jobb må vi derfor kunne øremerke stillinger og ha mulighet til å se bort fra kvalifikasjonsprinsippet enkelte ganger. De øremerkede stillingene må stå i et rimelig forhold til antallet ledige stillinger totalt, og det vil være konkrete vurderinger fra tilfelle til tilfelle, sa Brandshaug Dale.

Powered by Labrador CMS