Tariffkonferansen 2024

Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, på Tariffkonferansen 2024.

Parat krever reallønnsvekst og mulighet for livslang læring 

Parats forhandlingssjef Turid Svendsen minnet om bakteppet med historisk høy prisvekst da hun snakket til deltakerne på Tariffkonferansen 2024. Hun sa at Parat krever reallønnsvekst i årets hovedoppgjør.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

– Vi forventer reallønnsvekst i år. Husk at reallønnsvekst er normalen. Vi som samfunn blir stadig mer produktive. Vi har nå vært gjennom en periode der reallønnsveksten har vært svært beskjeden på grunn av oljekrise, pandemi og krig i Ukraina. I år må lønningene stige mer enn prisene. Men økt kjøpekraft avhenger også av skatter, så her vil tiden vise, sa forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, på Tariffkonferansen 2024.

Parat er part i mange tariffavtaler

I år er det hovedoppgjør. Det vil si at alle bestemmelsene i tariffavtalene er oppe til forhandling, det er ikke kun lønn det er snakk om. Svendsen minnet om at Parat er part i nesten 90 forskjellige tariffavtaler.
– Parat har høy avtaledekning. 80 prosent av våre medlemmer er dekket av tariffavtaler. Dette er resultat av en bevisst satsing fra Parat der tillitsvalgte er helt essensielle for å lykkes, sa hun.

Lønnsforhandling er balansekunst

Svendsen påpekte at lønnsoppgjør alltid er balansekunst.
– Det har ikke vært noen forbedring i folks kjøpekraft siden 2015, så vi krever og forventer reallønnsvekst i år. Samtidig har vi et ansvar for at tilleggene ikke blir så høye at virksomhetene må ut med mer enn de kan bære. Dette er balansekunst. For høye tillegg gir økt prispress som igjen fører til økte renter. Vi må derfor være ansvarlige, og vi må sammen med arbeidsgiver bli enige om hva norsk arbeidsliv tåler, sa Svendsen fra podiet.

Reallønnsvekst og etter- og videreutdanning

Forhandlingssjefen trakk også frem hva tillitsvalgte i Parat mener er de to viktigste områdene å få gjennom i årets hovedoppgjør.
– Det er veldig tydelig hva våre tillitsvalgte krever i år: Økt kjøpekraft til alle, og mest til de som har minst. For vi ser av tallene at det er store forskjeller i lønnsvekst både innen ulike næringer og fra år til år. Det er med andre ord ikke likt for alle, og butikkmedarbeiderne var de med dårligst lønnsvekst i 2023, sa Svendsen.

Hun påpekte også at Parat vil vektlegge ansattes mulighet til etter- og videreutdanning i det kommende tariffoppgjøret.
– Det er arbeidsgivers lovfestede ansvar å sikre at ansatte er i stand til å mestre nye oppgaver. De må utrette målrettede tiltak, og vi forventer at dette blir gjort i tett samarbeid med tillitsvalgte. Det vesentlige er å sikre alle en reell mulighet til livslang læring uten tap av inntekt, sa Svendsen.

Powered by Labrador CMS