Bodil Røkke.

Du er en viktig del av totalberedskapen

Kommentar: I Parat, som i Farmasiforbundet, rettes en viktig del av arbeidet mot beredskap.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kommentar. Innholdet står for skribentens regning.

Farmasiforbundet, Parat forsvar, Parat politiet og Parat luftfart er noen av Parats underorganisasjoner som har rettet oppmerksomheten mot beredskap i forbindelse med pandemi, krig og andre utfordringer som på sine vis påvirker sikkerheten vår.

Vi må styrke forsvaret, politiet og grensekontrollene, men også helt klart helseberedskapen.

Farmasiforbundet og vi som jobber i apotek, står med begge beina i spørsmålet om beredskap. Helseberedskapen som vi i apotek er med på å sikre, handler om liv.

Legemiddelmangel er fortsatt en trussel. Vi har en global legemiddelbransje og derfor også globale forsyningsproblemer. Ved uro, enten det handler om finansmarkedet, krig eller naturkatastrofer, rammer dette våre kunder og alle her i Norge. Vi har en avgjørende rolle for å sikre befolkningen tilgang til legemidler, også i krisetider. 

I perioder i 2023 opplevde apotekene utfordringer med å skaffe flere hundre ulike legemidler. Årsakene til manglene ligger stort sett utenfor Norges grenser, og er et globalt problem. Det er dessverre ingenting som tyder på at situasjonen vil bedre seg i 2024.

Kriser minner oss om sårbarheten, utilstrekkeligheten og avhengigheten vi har til helsetjenesten, men også om mulighetene og robustheten vi har når vi forvalter den riktig. Jeg er rimelig sikker på at mange av våre medlemmer kjenner både stolthet og alvor når det blir tydelig at vi er så viktige og avgjørende i helseberedskapen.

Det kommer tydelig frem i diskusjonen om beredskap at vi alle må ta større ansvar for egenberedskap. Det kan vi gjøre våre kunder bevisst på. De fleste av oss er helt avhengige av strøm i hverdagen, til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Da bør du være forberedt. 

Med et lite reservelager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

Er du rustet om det skulle oppstå en krise?

Powered by Labrador CMS