Det ble en forhandlingsløsning for tømmermålerne

7 kroner til tømmermålerne

Parat og NHO Byggenæringen kom mandag ble mandag enige i forhandlingene om årets tariffrevisjon.

Det gis et sentralt tillegg på 7 kroner per time. I tillegg justeres begynnerlønnen med 3 prosent ( i tillegg til de 7 kronene). Tilleggene for skiftarbeid økes med 5,2 prosent og nattillegget økes fra 200 til 300 kroner. Partene er også enige om noen endringer når det gjelder kompetanse.
– Resultatet er i overenstemmelse med frontfaget, sier Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune.

Lokal lønnspolitikk 

Aune sier at partene har stått lang fra hverandre når det gjelder synet på lokal lønnspolitikk. Det er derfor i følge Aune gledelig at partene nå er enige om at de lokale partene skal utforme lokal lønnspolitikk og et lokalt lønnssystem.
– Jeg håper dette vil kunne føre til et omforent syn på lønnspolitikken og vektlegging av kompetanse, sier Kjell Morten Aune.

Powered by Labrador CMS