De to organisasjonene har samarbeidet i en årrekke, og nå etableres et enda tettere samarbeid. Foto: Vetle Daler
De to organisasjonene har samarbeidet i en årrekke, og nå etableres et enda tettere samarbeid. Foto: Vetle Daler

Apotekteknikere og farmasøyter med tettere samarbeid

Denne uka arrangerte Farmasiforbundet i Parat og Norges farmaceutiske forening (NFF) samarbeidsseminar for hovedtillitsvalgte i Apotek 1, Boots og Vitus. Seminaret markerer starten for et enda tettere samarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Mens Farmasiforbundet organiserer de fleste av landets apotekteknikere, er farmasøytene organisert i Norges farmaceutiske forening. De to organisasjonene har samarbeidet i en årrekke, og nå etableres et enda tettere samarbeid.

Nærmere 20 sentrale tillitsvalgte fra begge organisasjoner møttes i Parats nye møtelokaler denne uka, og forbundsleder Bodil Røkke ser et stort potensial i mer samarbeid med farmasøyt-kollegaene.

– Vi ønsker et tettere samarbeid i politisk ledelse, mellom de hovedtillitsvalgte i apotekkjedene og helseforetak, og når det gjelder tariff og juridiske spørsmål, sier hun.

Greta Torbergsen er generalsekretær i NFF, og hun er tydelig på at farmasøytene også er klare for et tettere samarbeid.

– Det er viktig at vi drar i samme retning, sier hun.

Røkke sier målet er å utvikle og skape et mer strukturert samarbeid på flere nivåer.

– Dette kan innebære alt fra politikk til felles samlinger og kurs i temaer vi i felleskap er opptatt av, sier hun til Parat24.

Hovedtillitsvalgte fra Farmasiforbundet og Norges farmaceutiske forening møttes i Oslo denne uka. Foto: Vetle Daler

Powered by Labrador CMS