Arendalsuka 2023: Samfunnssikkerhet og totalberedskap

Arrangementet starter kl 12:15

Er politiet og tollvesenet rigget for samfunnsoppdraget de skal løse?

Publisert Sist oppdatert
Etter forsvarskommisjonens, totalberedskapskomisjonens og forsvarsjefens fagmilitære råd ser vi åpenbare behov for å styrke både sikkerhet og beredskapsarbeidet.

- Hvilke trusler står vi overfor?

- Hva er politiets rolle?

- Hva tollvesenets rolle?

Har politiet og tollvesenet de ressursene, fullmaktene og folkene de trenger for å kunne løse sitt samfunnsoppdrag?

Medvirkende:

Kjetil Ravlo, Forbundsleder, Norges Politilederlag i Parat

Benedicte Bjørnland, Politidirektør, POD

Øystein Børmer, Tolldirektør, Tollvesenet

Karin Tanderø Schaug, Forbundsleder, Tollerforbundet

Powered by Labrador CMS