Bevilger millioner til heltidssatsning

Som en del av satsningen til regjeringen for å få opp graden av hele stillinger, har arbeids- og inkluderingsdepartementet vedtatt at de skal lyses ut midler for å finansiere heltidsstillinger gjennom et prøveprosjekt administrert av NAV. Potten er i første omgang på 12,6 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

YS har bidratt i en rådgivende rolle for å få prosjektet i gang.

– Heltid er viktig både for de enkelte arbeidstakerne og i et samfunnsøkonomisk perspektiv, for at vi skal kunne utnytte arbeidskraftpotensialet best mulig, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

På NAV sine sider står det at det nå lyses ut søkbare midler for gjennomføring av forsøksprosjekter for redusert bruk av deltid og økt bruk av heltid. Midlene skal legge til rette for at virksomheter kan innføre og prøve ut alternativ organisering med det formål å få mindre omfang av deltid og økt bruk av heltid.

Prosjektene som tildeles midler bør være innen ulike bransjer, og næringer med særlig høyt omfang av deltid skal prioriteres, for eksempel søknader innenfor helse- og omsorg, varehandel og servicenæringer.

I tillegg skal midlene gis til prosjekter som tar for seg organisering av arbeidet i enkeltvirksomheter og forhold på den enkelte arbeidsplass, som skaper stort omfang av deltid eller hindrer større bruk av heltid.

Satsningen går over tre år for perioden 2023 til 2025. I 2023 er det bevilget 12,6 millioner i søkbare midler til heltidspotten. Tildelingen skjer i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennom en partssammensatt rådgivende gruppe.

Powered by Labrador CMS