Kravoverrekkelse frontfaget 180324: Linn Catrine Sjølund (Norsk Industri) og Kjell Morten Aune (Parat)
Linn Catrine Sjølund (Norsk Industri) og Kjell Morten Aune (Parat)

Brudd i forhandlingene mellom Parat og Norsk Industri

Parat har brutt forhandlingene med Norsk Industri og oppgjøret går nå til mekling, der partene ber riksmekler om hjelp til å komme videre. Riksmekleren vil innkalle partene til mekling, med meklingsfrist 6. april klokken 24.00.

Publisert Sist oppdatert

Parat overrakte årets lønnskrav til Norsk Industri mandag 18. mars, der de viktigste kravene er reallønnsøkning og krav om kompetansefond. Her er kravet at arbeidsgiver må bidra til å sikre at ansatte i industrien får hevet sin kompetanse, uten bortfall av lønn.

Parats krav er med dette:

* Reallønnstillegg til alle.

* Ekstra lønnstillegg til lavtlønte eller til bransjer med dårlig lønnsutvikling.

* Bedre tilbud om etter- og videreutdanning, uten bortfall av lønn.

* Bedre velferdspermisjoner.

* Bedre ordninger knyttet til arbeid- og avgangsmuligheter for industriarbeidere i Nordsjøen frem til pensjonsalder.

Les mer om Parats krav her.

Powered by Labrador CMS