Leder i YS Privat, Anneli Nyberg, og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, møtes til mekling 14. april. Foto: Vetle Daler.

Brudd i lønnsforhandlingene

YS, LO og NHO må møtes hos Riksmekleren etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene torsdag. Leder for YS Privat, Anneli Nyberg, sier partene møtes igjen til mekling hos Riksmekleren 14. og 15 april.

Publisert Sist oppdatert

Forhandlingene i årets lønnsoppgjør startet med kravoverlevering mellom YS, LO og NHO mandag. Etter tre dager ble det – slik mange ventet – brudd i forhandlingene.

– Vi er bekymret for fremdriften i forhandlingene med NHO. Nå blir det mekling etter påske,14. og 15. april. Blir det ikke mer fremgang under meklingen, enn det vi har sett så langt, er det fare for streik, sier Nyberg.

YS krever økt kjøpekraft

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om lønn. Dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren vil det bli streik. Det vil i så fall være første gang i etterkrigstiden at det skjer i et mellomoppgjør.

Både YS og LO krever at årets oppgjør skal munne ut i økt kjøpekraft, altså at lønnen øker mer enn prisene. Årets prisvekst er beregnet til 4,9 prosent.

– Vi må ha et lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikre dem en rettmessig andel av verdiskapningen i virksomhetene, sier Nyberg.

YS Privat-lederen sier det er bekymringsfullt at arbeidstakernes andel av verdiskapingen synker, samtidig som lønnsforskjellene øker.

– Større overskudd til eierne og mer i bonus og lederlønninger viser at det er rom for at ansatte skal få sin del av verdiskapingen, sier Nyberg.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at de har god erfaring med å mekle hos Riksmekleren. Han sier det var umulig å innfri kravene fra arbeidstakerne.

– For å styrke konkurransekraften og sikre folk jobber å gå til, må bedriftens lønnsevne ligge til grunn for lønnsoppgjøret. Vi må ikke ende med et oppgjør som går ut over bedriftenes konkurranseevne og mulighet til å skape og utvikle arbeidsplasser. Dessverre står vi så langt fra hverandre at det er naturlig å be Riksmekleren om bistand, sier Almlid.

Svak lønnsutvikling over flere år

YS krever ifølge Nyberg at arbeidet med å styrke lavlønnsgrupper og lønnsutviklingen for kvinnedominerte yrkesgrupper videreføres.

– YS stiller seg bak frontfagsmodellen, men samtidig må anslaget for lønnsveksten i frontfaget være troverdig. Mange av våre medlemmer i privat sektor har opplevd en svak lønnsutvikling de siste tre årene. YS krever derfor at partene blir enige om løsninger for å løfte disse yrkesgruppene, sier Nyberg.

I fjor økte prisene såpass mye at nordmenn i snitt fikk reallønnsnedgang, altså at kjøpekraften ble svekket. Ferske tall fra SSB tyder også på at fra 2015 til 2023 har reallønna samlet sett bare økt med 0,4 prosent. Ikke siden 1980-tallet har nordmenn hatt en like svak lønnsutvikling.

I NHO-oppgjøret forhandler YS Privat på vegne av Delta, Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet. Forbundene i YS Privat har totalt 55 000 medlemmer.

Powered by Labrador CMS