Norge har en av de høyeste sysselsettingene blant unge med høyere utdanning viser nye tall fra OECD.

De fleste unge med høyere utdanning har jobb

91 prosent av unge i Norge med bachelorutdanning i aldersgruppen 25 til 34 år, var i arbeid i 2021. Av de med master var 95 prosent i arbeid.

Publisert Sist oppdatert

Samlet sett tilsvarer dette en sysselsettingsgrad som er høyere enn i alle andre OECD-land, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene er hentet fra den årlige OECD-rapporten Education at a Glance 2022. Rapporten viser gjennomgående at høyere utdanningsnivå gir bedre resultater i arbeidsmarkedet, både i form av høy sysselsettingsgrad og lav arbeidsledighet.

OECD er organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling og består av 38 vestlige land. I OECD var gjennomsnittlig sysselsettingsgrad i aldersgruppen 25 til 34 år på 83 prosent for de med bachelorutdanning og 88 prosent for de med masterutdanning.

Blant unge med jobb som har videregående utdanning som høyeste nivå, var 84 prosent i jobb. I OECD var gjennomsnittet på 77 prosent.

2021 var et år preget av pandemi, og i de forskjellige OECD-landene kan dette ha slått ulikt inn på arbeidsmarkedet, avhengig av næringsstruktur, regelverk, støtteordninger, smittesituasjon og smittetiltak, skriver SSB.

Powered by Labrador CMS