Direkte Arendalsuka: Arbeidsglede, en konkurransefordel?

Etter noen krevende år med permoitteringer, oppsigelser og stor usikkerhet, har Parat i samarbeid med Høyskolen Kristiania valgt å rette oppmerksomheten mot begrepet arbeidsglede.

Publisert Sist oppdatert

Viktige gevinster

Forsker ved Høyskolen Kristiania, Sindre Olafsrud, har vært med i arbeidsgruppen som har utformet rapporten om arbeidsglede på vegne av Parat. Han åpnet arrangementet med å vise til resultater gruppen har funnet etter gjennomgang av hundrevis av fagartikler på området arbeidsglede både fra Norge og internasjonalt.

Arbeidsglede favner om mange begreper. Noen av de viktigste gevinstene ved høy arbeidsglede vi har funnet i vår rapport, inkluderer bedre utførelse av arbeidet som gjøres av den ansatte. I tillegg ser vi økte positive tilskudd utover de vanlige arbeidsoppgavene hos ansatte med høyere arbeidsglede, forklarer Olafsrud.

Jobbutforming en ledende faktor

Internasjonalt er det fokus på å skape ressurser som styrker arbeidsglede. Ifølge Olafsrud, er det er særlig muligheten til å påvirke egen jobbhverdag som vekker arbeidsglede.

Muligheten til å påvirke egen jobbhverdag gjør noe med ressurstilgangen til arbeidstakeren. Dette henger sammen med både økt arbeidsglede og bedre prestasjon hos den enkelte, forteller Olafsrud.

Medbestemmelse og medvirkning viktigst i Norge

Videre sier Olafsrud at den inkluderende modellen i norsk arbeidsliv, er en viktig drivkraft for arbeidsglede ved norske arbeidsplasser.

I stor grad kan vi si at prinsipper i den norske modellen som medbestemmelse og medvirkning har en sterk overførbarhet til jobbutforming. Vi ser også at brudd på forventninger har en tendens til å svekke arbeidsgleden betydelig, sier Olafsrud.

En vanlig antakelse Olafsrud adresserer, er holdningen om at økt arbeidsmengde og forventinger til arbeidstaker utelukkende fører med seg negativitet.

Med riktig tilgang på ressurser leder faktisk økte jobbkrav til økt innsats. Dette fordrer igjen tilgang på personlige ressurser som tro på egen evne og optimisme, ifølge Olafsrud.

Klare sammenhenger mellom glede og energi

I panelet etter presentasjon av resultatene, møtte Parat-leder Unn-Kristin Olsen, NHOs direktør for Service og Handel, Cecilie Kaltenborn, og Tine Sundtoft som er fylkeskommunedirektør i Agder.

Det er en åpenbar sammenheng mellom glede og energi. Vi har nok alle og enhver kjent på følelsen av det motsatte, og hva det gjør med motivasjonen for å komme seg opp om morgenen, sier Kaltenborn.

Ikke alle stiller likt

Panelet erkjenner at det er store forskjeller i graden av mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag også i Norge.

Det er mange som har innflytelse på egen arbeidsoppgave, men det er også andre faktorer som kan trekke ned arbeidsgleden. Om man har en dårlig ledelse, eller kjipe kolleger kan det være vel så forklarende negative faktorer for arbeidsglede på en arbeidsplass, mener Olsen.

Felleskap leder til mestring

NHOs direktør for Service og Handel trekker også frem viktigheten av sterke lag og felleskap på arbeidsplassen.

Jeg opplever at det å kunne kjenne at man klarer noe sammen er svært viktig for å kjenne på arbeidsglede, men også for å kjenne sin verdi i felleskapet på arbeidsplassen, sier Kaltenborn.

Fylkeskommunedirektøren i Agder er enig i viktigheten av en følelse av felleskap i arbeidet som utføres.

Det er så viktig å dyrke felleskapet på arbeidsplassen. Særlig det å inkludere de som kanskje ikke var en naturlig del av et slikt felleskap før. Det er svært verdifullt for følelsen av mening i arbeidshverdagen, mener Sundtoft.

Må bygge kultur for arbeidsglede

Parat-leder Unn-Kristin Olsen forteller at man trenger en sterk kultur på arbeidsplassen for å skape arbeidsglede.

Kultur må skapes på arbeidsplassen. Vi har en egen ledelsesmodell i Norge. Den store graden av selvbestemmelse og påvirkning virker. Jeg tror det er helt vesentlig å skape en kultur for arbeidsglede. La arbeidsplassen være et sosialt sted. Det skaper arbeidsglede, mener Olsen.

Sundtoft legger til at det å finne balansen mellom arbeid og fritid har blitt viktigere i dag. Hun mener det er en tydelig verdi i å huske å skille mellom de to, for å finne en balanse.

Jeg tror det blir klarere for mange at det er balansen mellom arbeid og fritid er sentralt for å oppleve arbeidsglede, sier Sundtoft.

Medvirkende

Tine Sundtoft, Fylkeskommunedirektør, Agder fylkeskommune

Sindre Olafsrud, Organisasjonspsykolog, Høyskolen Kristiania og Nordic Navigation

Anne-Cecilie Kaltenborn, Direktør, NHO Service og Handel

Unn Kristin Olsen, Forbundsleder, Parat

Ketil Raknes, Instituttleder, Høyskolen Kristiania

Powered by Labrador CMS