Direkte Arendalsuka: NAV og tillitsreformen

Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste prosjekter. Målet med tillitsreformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne.

Publisert Sist oppdatert

Hva er denne reformen, hvordan skal den utformes - og hva inneholder den egentlig? Hvilke muligheter skaper denne for NAV, for de ansatte - og for brukerne av NAVs tjenester?

Her vil du møte de ansvarlige folkevalgte, representanter for brukerne av NAVs tjenester, og ledere og ansatte i NAV til en samtale om både utfordringer og muligheter for NAV i tiden fremover.

Ønsker råd om utforming

Leder i Parat NAV, Agathe Osland Hellesen, åpnet med å prate om målet med Tillitsreformen. Hun ønsket å spørre de andre oppmøtte om hva Tillitsreformen skal være, hva den skal inneholde og hvilke forventninger Regjeringen har til gjennomføringen av reformen.

Mer skjønn og mer hjerte

Daglig leder i Kirkens bymisjon Kristiansand, Dag Norbø, åpner med å rose NAV for den viktige jobben de gjør i samfunnet, som han i stor grad mener er av høy kvalitet.

Den verdigheten, respekten og kvaliteten våre brukere blir møtt av i NAV er i dag svært god. Det vi ønsker å se mer av er at NAV-ansatte skal få mer anledning til å bruke skjønn, bruke hjerte og i mindre grad bli underlagt et rigid regelverk, sier Nordbø.

Ansatte i spagat

Regiondirektør i NAV Agder, Øyvind Vedal forklarer at det er rollen mellom tjenesteyter og forvalter mange av de ansatte i NAV har, som er noe av det mest utfordrende med arbeidet de gjør. Han mener en reform kan bidra til å lette denne jobben.

Det som er vanskeligst er å både være tjenesteyter og forvalter. Vi ønsker å hjelpe våre brukere best mulig, og en reform kan bidra til at dette forholdet kan forbedres, sier Vedal.

Samtidig mener Vedal at det i dag er mye trygghet for de ansatte i dagens rammeverk og regler.

Ansatte kan bli begrenset av at de følger regelverk fremfor skjønn. Samtidig vil det kreve en økt trygghet hos de ansatte i NAV som skal gjennomføre arbeidet. Vi forvalter mange milliarder, og ønsker å redusere risikoen for feil. Med mer frihet og skjønn, må de ansatte også være trygge i rollen sin, sier Vedal.

En effektiv førstelinje

Avdelingsdirektør NAV Kontaktsenter Agder, Nina Pedersen trekker frem viktigheten av at ledere gir medarbeiderne sine muligheter til å levere gode tjenester gjennom økt tillit.

Vi avslutter i snitt over 70 prosent av henvendelsene våre, og har som mål at vi skal kunne hjelpe brukerne raskt og effektivt allerede i førstelinjen, forklarer Pedersen.

Mindre detaljstyring og byråkrati

Stortingsrepresentant i Arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet, Torbjørn Vereide ønsker mindre mistenkeliggjøring og et større politisk ansvar for å gjennomføre Tillitsreformen.

Vi må bruke mindre tid på detaljstyring og byråkrati, samtidig som at vi må gi de ansatte i NAV albuerom til å ta beslutninger for brukerne. Både ansatte og brukere skal få en bedre opplevelse av tillit, forklarer Vereide.

Videre sier Vereide at han man må vurdere å gå bort fra et likebehandlingsprinsipp for å forbedre tjenestene NAV i dag leverer.

Folk som opplever en knekk i livet skal få en rausere og bedre behandling i møte med sikkerhetsnettet. Det kan være man må gå bort fra et likebehandlingsprinsipp for å oppnå dette, mener Vereide.

Løsningen ligger i kompetansen

Vi har en stor takhøyde i NAV, og medarbeiderne våre skal ta opp ting når noe ikke funker. Vi skal fremover tenke utenfor boksen, løfte tilliten og levere den beste tjenesten vi kan til brukerne våre. Det får vi til gjennom våre ansatte ved kontorene rundt om i landet. Tillit starter ikke fra toppen, sier Vedal.

Powered by Labrador CMS