Kjetil Ravlo (t.v) og Wenche Bjørngaard fra NPL var blant dem som representerte Parat på YS Stats konferanse og tariffseminar denne uka. YS Stat-leder Jens B. Jahren i midten. Foto: NPL
Kjetil Ravlo (t.v) og Wenche Bjørngaard fra NPL var blant dem som representerte Parat på YS Stats konferanse og tariffseminar denne uka. YS Stat-leder Jens B. Jahren i midten. Foto: NPL

Diskusjon om antall tariffavtaler i staten

Oppkjøringen til neste års hovedoppgjør er i gang. Denne uka har YS Stat arrangert konferanse og tariffseminar, hvor tariffavtalestrukturen i staten var et av temaene på agendaen.

Publisert Sist oppdatert

Staten har fire hovedavtaler i staten, en for hver hovedorganisasjon (YS, LO, Akademikerne og Unio). I praksis er det imidlertid to likelydende avtaler, bestående av YS og LO på den ene siden og Akademikerne og Unio på den andre. Hovedtariffavtalene gjelder for to år av gangen, og dagens avtaler skal forhandles på nytt i 2024.

Ny avtale forhandles i 2024

Leder for YS-Stat, Jens Jahren, sier at YS prinsipielt er tilhenger av én felles avtale, men at dette er utfordrende å få til.

– Under forhandlingene om hovedtariffavtalen i 2022 ble det tatt skritt i felles retning. Hvor langt vi kommer i forhandlingene i 2024 vil tiden vise. Selv om YS prinsipielt ønsker én avtale, er det forutsetningene og innholdet som vil avgjøre om dette er noe fem parter kan klare å bli enige om, sier Jahren.

Staten, i tillegg til regjeringspartiene, sammen med SV og Rødt lenge ønsket seg tilbake til én felles hovedtariffavtale, noe de mener er det beste for å sikre rettferdige lønnsforhold. Samtidig viser de to regjeringspartiene forsiktighet ved å peke på at ansvaret ligger på staten som arbeidsgiver og fagforeningene.

– Det er partene som eier hovedtariffavtalene, og det er de som må finne fram til de gode løsningene, skriver regjeringspartiene i en merknad.

Prognosene til Norges Bank viser 4,5 prosent lønnsvekst i 2024

Det er knyttet store forventninger til neste års lønnsoppgjør, noe som har sammenheng med renter og prisvekst. Hovedoppgjøret 2024 starter med frontfaget og privat sektor i mars.

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder torsdag om liten forandring i aktivitetsnivået fra tredje til fjerde kvartal, noe som er en nedgang i forventningene.

– De venter at årslønnsveksten vil ende på 5,4 prosent i år og falle til 4,5 prosent neste år, skriver Norges Bank.

Parat er det største YS-forbundet i staten, med omkring 10 000 medlemmer.

Powered by Labrador CMS