Norsk Seniorpolitisk barometer 2023 er nå lansert. Illustrasjonsfoto: NTB

Eldre arbeidstakere nedprioriteres til fordel for yngre

Nær halvparten av lederne foretrekker å ansette en under 30 år framfor en over 60, viser Norsk Seniorpolitisk barometer. – Avgjørende at vi klarer å holde folk lenge i arbeid hvis velferdsstaten skal overleve eldrebølgen, sier Truls Bjørhei i Parat.

Publisert Sist oppdatert

Vi synes det er positivt at barometeret viser at hva vi anser som "eldre arbeidstagere" stiger, og tendensen her har vært fin helt siden man startet med disse undersøkelsene. Det er likevel en del områder vi ser på med bekymring, sier Truls O. Bjørhei, sektoransvarlig stat i Parat.

Han mener det er helt avgjørende at vi klarer å holde folk lenge i jobb dersom velferdsstaten skal overleve eldrebølgen.

Etterlyser større satsing i privat sektor

– Det er skuffende at bare 4 av 10 virksomheter sier de har en strategi for å videreutvikle og ivareta seniorer. Særlig i privat sektor ser vi at innsatsen er altfor dårlig. Når vi kobler dette sammen med tallene for seniorers deltagelse på kurs og opplæring samt innføring av ny teknologi og arbeidsmetodikk, blir det åpenbart at vi får uønskede effekter, sier Bjørhei.

Han mener privat sektor jobber mindre strategisk med seniorpolitikk og at effekten blir at de eldre ansatte forskjellsbehandles ved kompetanseheving – og dermed øker risikoen for å bli hengende etter.

– Mangler det fokus på et område, så får man heller ikke ønskede resultater. Det viser årets barometer tydelig. Derfor vil Parat også i fremtiden jobbe hardt for å få mer forpliktende formuleringer rundt kompetansebygging inn i tariffavtalene, poengterer Bjørhei.

1200 ledere intervjuet i barometeret

Direktør Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk sier det samme som Bjørhei,

– Det er helt avgjørende for velferdssamfunnet at vi lykkes med å få flere eldre arbeidstakere til å fortsette lenger i arbeid. Da er vi nødt til å få en slutt på den nedvurderingen vi ser av seniorene, sier hun i en pressemelding.

Fredag presenteres resultatene fra Norsk Seniorpolitisk barometer, der Ipsos har intervjuet 1200 ledere i offentlig og privat sektor om arbeidstakere over 55 år.

Barometeret viser at nær halvparten av lederne foretrekker å ansette en under 30 år framfor en over 60. Samtidig mener åtte av ti av lederne at de over 60 presterer like godt som yngre medarbeidere.

Koster samfunnet dyrt

Seniorer forbigås også ved forfremmelser, de deltar sjeldnere på kurs og blir nedprioritert ved innføring av ny teknologi.

– Vi lever lenger, er friskere enn noen gang før, og forskning viser at 70-åringer er like spreke som 50-åringene var på 1970-tallet. Det koster samfunnet enorme summer at dyktige medarbeidere nærmest coaches ut av arbeidslivet når de har passert 60 år, sier Østerud.

Færre med strategi i privat sektor

Rapporten avdekker at kun fire av ti arbeidsgivere har en strategi for å beholde og videreutvikle seniorer i arbeidsstyrken. I privat sektor har kun en av tre en slik strategi.

I tillegg skiller privat sektor seg fra den offentlige når det gjelder strategi for å beholde og videreutvikle seniorer. 67 prosent av lederne i offentlige virksomheter har en slik strategi, mot kun 33 prosent i privat sektor.

Powered by Labrador CMS