Lønnsoppgjøret 2024

Torsdag morgen er den varslede streiken for ansatte i lager og transport avverget etter enighet mellom Parat og Virke.

Enighet i grossistoverenskomsten – Streik avverget

Torsdag morgen ble Parat og Virke enige etter mekling på overtid i årets oppgjør på grossistoverenskomsten. Dermed blir det ingen streik for ansatte i transport, lager- og varedistribusjon tilknyttet avtalen.

Publisert
Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune. Foto: Helene Husebø.

Grossistoverenskomsten er en avtale som gjelder arbeidstakere som arbeider på lager og i varedistribusjon, i tillegg til transportbedrifter som er tilknyttet Hovedorganisasjonen Virke.

Parat har meklet på arbeidstakersiden sammen med Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet.

Partene har etter to dager med mekling og mer enn sju timer på overtid oppnådd enighet. Det betyr at en streik er avverget.

Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, er fornøyd med at en streik er unngått, og det er oppnådd enighet gjennom mekling.

– For våre medlemmer betyr denne enigheten et godt økonomisk oppgjør, med 7 kr i generelt tillegg og ytterligere 3 kr i økning av minstelønn. Det er også kommet på plass bestemmelser som åpner opp for at flere av våre medlemmer kan få en mer forutsigbar arbeidshverdag, og bedre kompensasjon for å jobbe på lørdag. I tillegg så er vi spesielt godt fornøyd med at tillegget for å ha fagbrev er økt fra 9,50 til 12 kr per time. Det har stor betydning for å styrke fagarbeidere og faglig utvikling av bransjen, sier forhandlingsleder Kjell Morten Aune.

Powered by Labrador CMS