Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen. Foto: Vetle Daler

Enighet i oppgjøret for vekterne

Parat og NHO Service og Handel har klart å bli enige i meklingen og streik er unngått. Parats forhandlingsleder, Lars Petter Larsen, sier vekterne får 13,50 kroner i generelt tillegg. Utover dette er partene enige om 2 kroner som kommer på toppen av resultatet i mellomårsoppgjøret i 2025. Det er også funnet løsninger for å motvirke korte turnusvakter.

Publisert

Larsen sier han er glad for enighet som bidrar til å sikre medlemmer i vaktbransjen reallønnsøkning.

Inflasjon, prisvekst, energikostnader og rentekostnader

Han sier det har vært lange og harde forhandlinger i mekling, men er glad for at streik er unngått.
– Forhandlingene og nå mekling med NHO Service og Handel har gitt oss et lønnsoppgjør som bidrar til å sikrere våre medlemmer lønnsvekst. Ingen av oss har kontroll på fremtidig prisvekst, men alt tilsier at medlemmer og ansatte gjennom dette oppgjøret får en lønnsvekst som er høyere en prisveksten, sier Larsen.

Larsen sier norske arbeidstakere har opplevd flere år med reallønnsnedgang, høy inflasjon, prisvekst, økte energikostnader og økte rentekostnader.
– Vi har fått kronetillegg som skal sikre alle vektere i den seriøse og organiserte delen av vaktbransjen et oppgjør som gir grunnlag for reallønnsvekst, sier han.

Larsen er imidlertid skuffet over at krav om økning av natt og helgetillegg ikke ble innfridd.
– Parat er det viktig at ulempen med å jobbe natt og helg kompenseres bedre enn i dag. Vi fremmet krav om en annen fordeling av rammen, men fikk ikke gjennomslag, sier han.

Larsen er ellers fornøyd med at partene er enige om at flere vektere får tilbud om årlig helsekontroll, og at partene har nedsatt et utvalg for å diskutere innretninger for kompetanseheving.

Åpning i meklingen for vekterne. Forhandlingsutvalget har bestått av André Bø i Avarn Security, Kjell Åge Ludvigsen fra Avarn Security Aviation, Jaron Senthilkumar fra Securitas, Halvard Kaldahl fra Securitas og Aase Marie Dahle fra Protect Vakthold. Fra Parat deltok nestleder Anneli Nyberg, forhandlingsleder Lars Petter Larsen og Thore Halvorsen.
Powered by Labrador CMS