Enighet om å videreføre sosiale bestemmelser

YS Spekter og Spekter er enige om å videreføre de sosiale bestemmelsene (A1) for ansatte i sykehus og øvrige helseforetak i område 10, 11 og 13. Det nå klart for sentrale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår den 15. mai.

Publisert Sist oppdatert

Fra Parats side har forhandlingsutvalget bestått av Bodil Røkke og Bjørn-Are Sæther.

Sæther sier partene også har blitt enige om oppfølging av partenes henvendelse til myndighetene om rett til yrkesskadeerstatning under trening og øvelser.
– Felles arbeid knyttet til vold og trusler i arbeidslivet og mulighet for voldsoffererstatning videreføres. Partssammensatt utvalg som skal se på hvordan ammebestemmelsene passer til turnusordninger med lange vakter er også på plass, sier han.

Forhandler lønn 15. mai

Sæther sier dagens enighet åpner for sentrale forhandlingene om lønns- og arbeidsvilkår.
– Disse forhandlingene er avtalt til 15. mai. Der det blir viktig for oss å sikre alle våre medlemmer får reallønnsvekst, sier han.

Se vedlagt protokollene fra forhandlingene

Spekter område 10 Protokoll fra A1-forhandlinger 02.05.2024

Spekter område 13 Protokoll fra A1-forhandlinger 02.05.2024

Powered by Labrador CMS