Anne-Gro Årmo i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) mener det er galt å endre tannhelseloven nå.

Flere får gratis tannhelsehjelp

Stortinget har vedtatt endringer i lov om tannhelsetjeneste som gir flere grupper rett til hjelp i den offentlige tannhelsetjenesten. Leder for Tannhelsesekretærenes forbund i Parat, Anne-Gro Årmo, mener det er lite hensiktsmessig å endre på en gammel tannhelselov nå.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

– Det er satt ned et tannhelseutvalg som skal gjennomgå hele tannhelsetjenesten. Regjeringen og Stortinget burde hatt tid til å vente på denne innstillingen som kommer 1. oktober, sier Årmo.

 Det regjeringsoppnevnte tannhelseutvalget skal levere sin innstilling 1. oktober i år (ny frist). I følge mandatet skal utvalget foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, herunder organisering, finansiering og lovverket inkludert regulering og rettigheter. Utvalget skal legge frem ulike modeller for en tannhelsetjeneste som kan bidra til bedre tilgjengelighet i hele landet. Utvalget skal blant annet utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester, herunder modeller for egenandelstak. Dette innebærer å vurdere en økning av det offentlige ansvaret for tannhelsetjenester, for eksempel gjennom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, gjennom stønad til tannbehandling over folketrygden og/eller tannhelsetjenester integrert i spesialisthelsetjenesten.

Anne-Gro Årmo sier at ThSF sendte høringssvar i september i fjor, hvor hovedbudskapet var at vi mener det ikke er hensiktsmessig å flikke på en 40 år gammel tannhelselov, rett før Tannhelseutvalget leverer sin NOU til regjeringen.
– Å flikke på en gammel lov, som ikke tar opp i seg dagens tannhelse og tannhelsetjeneste er direkte feil prioritering av regjerningen, mener ThsF.

Stortingets vedtak innebærer at flere grupper får rett til tannhelsehjelp i det offentlige. Dette gjelder unge voksne fra 21 til 24 år, som får redusert pris , innsatte i fengsler, pasienter i LAR (legemiddelassistert rehabilitering), og noen grupper som sliter med rusmiddelavhengighet.

Powered by Labrador CMS