Forbereder høstens lokale forhandlinger

Det nærmer seg tiden for den lokale variasjonen av vårens vakreste eventyr; Nemlig høstens lønnsforhandlinger. I Parats sekretariat er man travelt opptatt med å forberede de tillitsvalgte og medlemmene på de lokale forhandlingene som skal være ferdige før november.

Publisert Sist oppdatert

Som i fjor blir det satt opp en serie med webinarer som vil være åpne for alle Parat-medlemmer i Staten, i tillegg til at det blir mange foredrag om temaet på forskjellige virksomheter.

– Vårt mål er at flest mulig av Parat sine medlemmer skal få best mulig uttelling i disse forhandlingene, sier Truls O. Bjørhei, sektoransvarlig i staten i Parat.

Ber medlemmer skrive lønnskrav

Bjørhei understreker viktigheten av at medlemmer skriver gode lønnskrav. Han mener det er et sentralt element for å oppnå bedre lønnsutvikling.

– Det er veldig viktig at medlemmene skriver gode krav som gjør de tillitsvalgte i stand til å forsvare disse i selve forhandlingene. Dessuten vet vi at mange synes det er ubehagelig å skryte av seg selv, og særlig på et ark de skal sende fra seg, så vi har noen tips også på det området, sier Bjørhei.

Samtidig minner Bjørhei på at det allerede ligger et godt sentralt lønnstillegg i bunn før forhandlingene, som et godt utgangspunkt for videre lønnsvekst.

– Jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre i forbindelse med de lokale forhandlingene i år, er å minne våre medlemmer på at de allerede har fått 31.000 kroner i sentrale tillegg. Det er en god pott penger som gjør at alle til og med lønnstrinn 64 har fått mer enn den avtalte totalrammen på 5,2 prosent, sier Bjørhei.

Gode utsikter

Bjørhei trekker frem flere eksempler på utfall av lokale forhandlinger, med utgangspunkt i de 31.000 kronene medlemmer har fått etter sentrale forhandlinger.

En økning på lønnstrinn 47 på 31.000 kroner vil utgjøre en lønnsøkning på 6,79 prosent. Før de lokale forhandlingene starter. Med god uttelling i de lokale forhandlingene for ansatte som ligger under lønnstrinn 50, er det således mulighet for å få et tosifret prosenttillegg i årets oppgjør.

Dersom du før lønnsforhandlingene hadde lønnstrinn 47, tjente du 449.900 kroner. Grunnet de sentrale forhandlinger er lønnen din i samme lønnstrinn nå 480.900 kroner. Om du får 2 lønnstrinn i de lokale forhandlinger og går opp til lønnstrinn 49, er din lønn 495.200 kroner. Da har du hatt en lønnsoppgang i 2023 på 10,06 prosent.

Om du har lønnstrinn 67 har du også fått 31.000 kroner lagt til på lønnstrinnet ditt. Det vil si at lønnen din før oppgjøret var 626.300 kroner, og den er før de lokale forhandlinger i 2023 på 657.300 kroner. Det er en oppgang på 4,95 prosent. Altså veldig tett på rammens gjennomsnitt på 5,2 prosent. Om du får ett lønnstrinn (opp til 68) i de lokale forhandlinger, er din lønn på den nye tabellen 667.700 kroner. Du har da en lønnsøkning i 2023 på 6,6 prosent, også godt over rammen på 5,2 prosent.

Midt mellom disse har vi lønnstrinn 57. Der utgjør 31.000 kroner 5,89 prosent, slik at ny lønn er 557.100 kroner. Får du ett lønnstrinn i de lokale forhandlinger, er lønnen din 565.900 kroner. Da har du en lønnsøkning på 7,57 prosent i 2023.

Her kan du se webinar om lønnsoppgjøret i staten, etter sentrale forhandlinger fra mai 2023.

Powered by Labrador CMS