Arbeidstakere over 60 år trives stort sett godt i jobben sin, viser Norsk seniorpolitisk barometer. Illustrasjonsfoto: gettyimages

Høy arbeidsglede blant seniorer i arbeidslivet

Norsk seniorpolitisk barometer 2022 er lansert. Det viser høy arbeidsglede blant yrkesaktive generelt og at de eldste kjenner stor grad av mestringsfølelse.

Publisert Sist oppdatert

Det er Senter for seniorpolitikk (SSP) som står bak barometeret. Det kartlegger oppfatninger og holdninger til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Årets undersøkelse er gjort blant yrkesaktive.

– For Parat, som hadde arbeidsglede som flaggsak i 2021, er det særlig positivt å registrere at andelen som svarer at de sjelden eller aldri gleder seg til å gå på jobb er så lav som fem prosent, sier administrativt ansvarlig for statsansatte i Parat Truls Bjørhei.

Høy mestringsfølelse blant de over 60

Barometeret for 2022 viser at særlig seniorene er positive til arbeidet sitt. 75 prosent av de over 60 år gleder seg alltid til å gå på jobb. Andelen stiger til 77 prosent for de over 62 år.

Mestring og autonomi er kjent for å være blant de viktigste elementer for å trives på jobb, og særlig mestring er noe seniorene føler på. De scorer langt høyere på dette enn de øvrige arbeidstakerne. Undersøkelsen viser også at de som jobber innen varehandel og butikk i større grad føler seg slitne av jobben sin. Seniorene er ikke blant de mest slitne, uavhengig av bransje.

– Barometeret er en veldig nyttig finger i jorden på hvordan arbeidstagerne selv opplever arbeidslivet, I det store og det hele er tallene ganske stabile fra tidligere, men vi er bekymret for at den nedgangen vi så i seniorers mulighet til å lære og delta på kurs som gjorde seg gjeldende under pandemien, ikke spratt opp igjen ved årets undersøkelse, sier Bjørhei.

Må sørge for gode utviklingsmuligheter for alle

Han mener det er grunn til å se nærmere på hvorfor de eldste arbeidstagerne i økende grad føler at tilbud om utvikling på arbeidsplassen, som videreutdanning, er fratatt dem.

– Dette er ikke godt nok, og det er alvorlig fordi vi vet at å følge utvikling og læring på arbeidsplassen er en viktig faktor for hvor lenge vi står i jobb. Vi trenger flest mulig i jobb lengst mulig. Når over halvparten at de spurte over 60 år i stor grad opplever begrensede muligheter for læring, er det noe vi må ta alvorlig, sier Bjørhei.

Samtidig påpeker han at synet på ansatte over 60 år kanskje er i ferd med å endre seg.

– Vi ser vi at det har vært en langvarig bedring i holdningene til arbeidstakere over 60 år. Det er svært gledelig, sier Bjørhei.

  • Norsk seniorpolitisk barometer 2022 – yrkesaktiv befolkning er en stor undersøkelse der 3000 yrkesaktive fra 16 år og oppover er intervjuet.
  • Ipsos gjennomfører barometeret for Senter for seniorpolitikk (SSP).
  • Barometeret har blitt gjennomført årlig siden 2003 og består av en undersøkelse blant yrkesaktive og en blant ledere. Fra og med 2020 blir barometeret gjennomført hvert andre år for henholdsvis yrkesaktive og ledere.

Kilde: Seniorpolitikk.no

Powered by Labrador CMS