Langtidsplan for Forsvaret 

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere i år gitt signaler om en kraftig opptrapping av investeringer til Forsvaret de neste årene. Allerede i 2024 skal Norge nå NATO-målet om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar. Foto: Emil Wenaas Larsen / Forsvaret

Langtidsplan for Forsvaret lagt fram

Planen er regjeringens forslag til hvor mye penger som skal brukes på Forsvaret de neste fire årene og hvordan disse skal fordele seg på ulike avdelinger. – Representerer et taktskifte for satsingen på vårt eget forsvar, sier statsministeren.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Dette er hovedelementene i langtidsplanen for Forsvaret

Regjeringen vil samlet bruke 1624 milliarder kroner på forsvaret av Norge de neste tolv årene.

I 2036 vil forsvarsbudsjettet være nesten dobbelt så stort som det er i dag, målt i reell kroneverdi.

Øke beholdningene av ammunisjon og materiell, vedlikeholde bygninger og viktig infrastruktur, å øke kapasiteten til å ta imot allierte og ansette flere folk.

Fram mot 2036 legger regjeringen opp til om lag 4.600 flere vernepliktige, 13.700 flere reservister og 4.600 flere ansatte, og et stort kompetanseløft.

Sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre, minimum fem ubåter og en standardisert fartøysklasse med inntil ti store og atten mindre fartøy.

Hæren utvikles fra én til tre brigader, én i Finnmark, én i Troms og en ny Brigade Sør. Heimevernet økes til totalt 45.000 soldater.

Regjeringen vil kjøpe langtrekkende luftvern som skal beskytte mot ballistiske missiler med kort rekkevidde. 

I tillegg dobles mengden av det eksisterende NASAMS-luftvernet, som skal utbedres for å beskytte bedre mot droner og missiler.

Øke evnen til å skape en situasjonsforståelse med mer overvåking, tilstedeværelse og kontroll i våre nærområder, ved hjelp av nye fartøy og utbygging av satellitt- og dronekapasitet.

Fredag møtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), pressen på KV Bjørnøya som lå til kai i Oslo. 

– Regjeringen presenterer i dag et historisk løft for Forsvaret. Det gjør vi i en tid med mer uro og mer alvor rundt landet vårt. Vi står overfor en varig forverret sikkerhetssituasjon i vår del av verden.  Derfor foreslår vi å styrke forsvaret av Norge med 600 milliarder kroner over 12 år, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen vil bruke 600 milliarder mer på Forsvaret de neste 12 årene. Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontorDobler budsjettet

Hvert fjerde år legges en såkalt langtidsplan for Forsvaret frem. Planen er en oversikt over hvordan den sittende regjeringen planlegger å bruke penger på Forsvaret de neste fire årene. 

Planen som nå er lagt frem er den mest omfattende investeringen i Norsk Forsvar noen sinne. 

Regjeringen vil samlet bruke 1624 milliarder kroner på forsvaret av Norge de neste tolv årene, fram til 2036. Da vil forsvarsbudsjettet være nesten dobbelt så stort som det er i dag, målt i reell kroneverdi.

– Folk er den viktigste ressursen

Forsvarsministeren sier fredag til NRK at det vil satses på å bygge opp Forsvaret, og at flere ansatte, er en sentral del av dette. 

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Folk er den viktigste ressursen vi i Forsvaret har. Det betyr flere folk til førstegangstjeneste, flere ansatte og flere reservister.

Forsvarsministeren sier et sterkt samarbeid med partene i det organiserte arbeidslivet er viktig for å nå målene i langtidsplanen. 

– Jeg har god tro på at vi i felleskap kan finne gode løsninger som sammen med en rekke tiltak i langtidsplanen vil bidra til en kraftig satsning på folkene i Forsvaret, sier Gram.

– En storsatsning som vi ønsker velkommen

Leder i Parat forsvar, Johan Hovde, mener langtidsplanen inneholder mye bra. Parat forsvar vil følge opp partiene på Stortinget for at innholdet kan vedtas gjennom et bredt flertall.

Leder i Parat forsvar, Johan Hovde, er positiv til innholdet i langtidsplanen. Han sier det er særlig bra at regjeringen nå sender sterke signaler om å styrke Forsvaret med mer personell. Hovde er glad for at samarbeidet mellom regjeringen og arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret går godt.

– Dette er en historisk satsning som er tvingende nødvendig i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i. Nå haster det, og Parat forsvar vil umiddelbart gå i dialog med partiene på Stortinget for å sikre et bredt flertall for langtidsplanen, sier Johan Hovde, leder i Parat forsvar.

Skal skje innenfor handlingsregelen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, sier den enorme investeringen i norsk forsvar de neste 12 årene skal skje innenfor handlingsregelen, og at den ikke skal gå på bekostning av andre offentlige tjenester. 

– Investeringen skal skje innenfor handlingsregelen, og vi skal fase inn oljepenger i årene som kommer. Dette er for å sikre Norges trygghet, men innenfor en ramme som sikrer vår grunnleggende velferd. 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) . Foto: Beate Oma Dahle/NTB.

Mest til sjøforsvaret

Sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter med anti-ubåt-helikoptre, minimum fem ubåter og en standardisert fartøysklasse med inntil ti store og atten mindre fartøy, heter det i langtidsplanen som fredag ble lagt frem av regjeringen. Det er sjøforsvaret som får den største investeringen i kroner i denne langtidsplanen.

– Å sikre trygghet for folk i Norge er regjeringens mest grunnleggende oppgave. Vi trenger et forsvar som er tilpasset dagens situasjon og trusselbilde. Denne planen er et historisk løft for Forsvaret, og innebærer en betydelig styrking av samtlige forsvarsgrener, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Powered by Labrador CMS