Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen.

Mekling i gang for hotell og restaurant – fare for streik mandag

Meklingen er i gang i lønnsoppgjøret mellom Parat og NHO Reiseliv. Meklingen omfatter Parats medlemmer i hotell-, restaurant- og flycateringbransjen.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Partene møttes hos Riksmekleren lørdag kl 10, og fristen for å komme til enighet er søndag 14. april ved midnatt. Blir det ikke enighet i meklingen, tas 262 ansatte i første omgang ut i streik ved Plaza Hotel Oslo, Grand Hotel Oslo og Hotel Amerikalinjen. 

Forventer krevende mekling

Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat forventer en krevende mekling.

– Etter flere år med reallønnsnedgang er det berettigede forventninger hos våre medlemmer om et solid lønnsløft, slår Svendsen fast og tilføyer:
– Disse arbeidstakerne har fysisk krevende arbeid og mange jobber på kvelder, helger og helligdager og uten et fast antall timer. Grunnlønn og tillegg er etter vår oppfatning ikke høye nok til å kompensere for den åpenbart høyere helserisikoen som slike uforutsigbare arbeidstider innebærer. 

Må ha to jobber for å klare seg

Svendsen sier arbeidsforholdene ofte kan være utfordrende med høyt stressnivå og lange arbeidsdager.
– Det kan også være belastende for sosialt liv og familie. Vi mener det må et lønnsløft til for å sikre at bransjen beholder relevant kompetanse og gjøre det attraktivt for nye arbeidstakere å komme til. Slik det er nå, er det mange som ikke har en lønn å leve av og som må ha flere jobber for å klare seg, sier hun. 

Behov for kompetanse

Svendsen mener også det er viktig å se nærmere på behovet for kompetanseutvikling i bransjen.
– Den teknologiske utviklingen vil ha innvirkning både på arbeidsmetoder og arbeidsinnhold. Dette har betydning for hele samfunnet, og det blir helt avgjørende at ansatte får reell mulighet til å tilegne seg ferdigheter og kunnskap. Resultatet fra frontfagsoppgjøret med etablering av et kompetansefond, danner utgangspunktet for hvordan dette må løses også for ansatte innen hotell-, restaurant, kantine og catering, sier Parats forhandlingssjef.

Powered by Labrador CMS