Leder for Norwegian Pilot Union (NPU), Alf Hansen

Mekling med streikefare for Norwegian-pilotene

Norwegian-pilotene har ikke kommet til enighet med ledelsen i selskapet om ny tariffavtale. Leder for Norwegian-pilotene, Alf Hansen, sier avstanden er stor og at det er fare for streik om de ikke blir enige i meklingen.

Publisert Sist oppdatert

Partene som består av Norwegian-pilotene og Parat på den ene siden, og Norwegian ledelsen og NHO på den andre siden, møtes til mekling med endelig frist 31. mai, skriver Parat i en pressemelding.

Krever bedre balanse mellom arbeid og privatliv

 Hansen sier det er uenighet om både arbeidstidsbestemmelser og lønn.
– Vi jobber i 6 av 9 helger. I tillegg har vi høyest arbeidsbelastning i periodene folk flest-, og familien, vil ha fri. Dette gjelder sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og andre høytider. Vi jobber mindre i vinterhalvåret, men vi må komme til enighet om en bedre balanse mellom arbeid og privatliv, sier han.

Hansen sier kravene er knyttet til bedre balanse mellom arbeid og privatliv, i form av mer forutsigbarhet.
– Vi piloter må være på jobb når folk flest vil ut og reise, men i likhet med andre må vi også ha et liv med familien utenfor jobben. Det er derfor fremmet krav om en jevnere arbeidsbelastning og lenger varslingstid ved endringer i arbeidsprogrammet, sier han.

Et europeisk arbeidsmarked 

Pilotlederen sier lønn er en utfordring.
– Pilotlønningene er høye sammenlignet med norsk industriarbeiderlønn, men vi har gjennom flere år tapt i lønnskampen sammenlignet med det europeiske arbeidsmarkedet vi er en del av. Dette gapet mellom vår lønn og kollegaers lønn i Europa, også innenfor eget selskap, må vi gjøre noe med, sier Hansen.

Han sier streikefaren er stor, dersom ikke selskapet kommer pilotene i møte.
– Selskapet vi jobber for tjener penger, ledelsen innvilger seg høye lønninger og store bonuser. Gjennom tunge perioder- og rekonstruksjon i selskapet har vi bidratt til vekst og overskudd. Nå er det tid for å tette lønnsgapet til kollegaer i selskapet som jobber på andre baser i Europa. Selskapet må innse at vi er en del av et europeisk arbeidsmarked, og vi må lønnes deretter, sier Hansen.

Powered by Labrador CMS