Alf Hansen, leder i Norwegian Pilot Union i Parat, på vei inn til mekling 30.05.24
Alf Hansen, leder i Norwegian Pilot Union i Parat, på vei inn til mekling.

Meklingsstart for Norwegian-pilotene

Meklingen for Norwegian-pilotene går i gang torsdag 30. mai, og det er frist for enighet fredag klokken 24. 

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Dersom partene ikke kommer til enighet er det streik fra lørdag. Leder for pilotene, Alf Hansen, sier avstanden er stor, men at de jobber for å finne løsninger.
– Vi jobber i 6 av 9 helger. I tillegg har vi høyest arbeidsbelastning i periodene folk flest-, og familien, vil ha fri. Dette gjelder sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og andre høytider. Vi jobber mindre i vinterhalvåret, men vi må komme til enighet om en bedre balanse mellom arbeid og privatliv, sier han.

Vil ha balanse

Partene som mekler består av Norwegian-pilotene og Parat på den ene siden, og Norwegian ledelsen og NHO på den andre siden. I tillegg kommer Riksmekleren.

Hansen sier det er uenighet om både arbeidstidsbestemmelser og lønn.

I kravet som er knyttet til bedre balanse mellom arbeid og privatliv, handler det for pilotenes del om å få mer forutsigbarhet.
– Vi piloter må være på jobb når folk flest vil ut og reise, men i likhet med andre må vi også ha et liv med familien utenfor jobben. Det er derfor fremmet krav om en jevnere arbeidsbelastning og lenger varslingstid ved endringer i arbeidsprogrammet.

Et europeisk arbeidsmarked

Når det gjelder lønnskravet, sier Hansen at pilotlønningene er høye sammenlignet med norsk industriarbeiderlønn, men at norske piloter har tapt i lønnskampen sammenlignet med det europeiske arbeidsmarkedet de er en del av.
- Dette gapet mellom vår lønn og kollegaers lønn i Europa, også innenfor eget selskap, må vi gjøre noe med.

Han sier streikefaren er stor, dersom ikke selskapet kommer pilotene i møte.
- Selskapet vi jobber for tjener penger, ledelsen innvilger seg høye lønninger og store bonuser. Gjennom tunge perioder- og rekonstruksjon i selskapet har vi bidratt til vekst og overskudd. Nå er det tid for å tette lønnsgapet til kollegaer i selskapet som jobber på andre baser i Europa. Selskapet må innse at vi er en del av et europeisk arbeidsmarked, og vi må lønnes deretter, sier Hansen.

Powered by Labrador CMS