Lønnsoppgjøret 2024

Partene er på plass for å forhandle lønn og arbeidsvilkår for statlige ansatte.

Nå starter lønnsforhandlingene i staten

Mandag starter lønnsoppgjøret i staten. Parat ber om reallønnsvekst og at man går tilbake til én avtale i staten som overordnede krav.  Fristen for forhandlingene er satt til midnatt 30. april. 

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min
Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, ønsker én avtale for ansatte i staten. I tillegg vil hun nå kreve reallønnsvekst for sine medlemmer.

Reallønnsvekst og én avtale i staten

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, er klar på at målet for årets hovedoppgjør er reallønnsvekst for alle medlemmer. I tillegg ønsker Parat å gå tilbake til én avtale i staten.

– Arbeidsgiver har allerede stilt et klart krav om å komme tilbake til én avtale. Digitaliseringsminister Karianne Tung var, under YS Stat-konferansen, svært klar på at også Regjeringen ønsker seg tilbake til én avtale i staten, sier hun.

Det at man nå må forholde seg til to avtaler, altså YS/LO og Akademikerne/Unio, gjør forhandlingene komplekse og vanskelige.

– Derfor er også Parats mål én avtale. Men, vi ønsker å få med oss over de gode betingelsene fra vår opprinnelige avtale, deriblant tvistebestemmelser og bestemmelsene om minstelønn, sier Olsen.

Noen viktige krav i årets oppgjør i staten:

    • Bærekraft og miljø: Partene var enige om at staten må gå foran, og alle statlige virksomheter bidra, for at Norge skal nå klimamålene. Partene skulle finne ut av hvordan de lokale partene ute i statlige virksomheter kan støttes for å få til denne omstillingen.
  • Reisetid: Partene var enige om å sette ned en gruppe som skulle se på hvordan statlige virksomheter praktiserer reisetid, om det er i tråd med regelverket og vurdere behovet for tilpasninger av hovedtariffavtalene. Det skulle gjøres ferdig en rapport innen 1. januar i år.
  • Hjemmekontor: En ny gruppe skulle vurdere problemstillinger rundt hjemmekontor. Hovedmomentene var forsikringer, dekning av utgifter og hvordan man sikrer forsvarlige arbeidsforhold. Her skulle det komme anbefalinger innen 1. februar 2023.

Denne problemstillingen er ytterligere aktualisert av at både flere statsråder og statens personaldirektør Gisle Nordheim har gitt klart uttrykk for at man ønsker seg tilbake til én likelydende avtale for alle.

Statens personalsjef Gisle Norheim tok sin tradisjonelle selfie før forhandlingene i staten startet mandag.

Ønsker modernisering 

YS Stat-leder Jens B. Jahren har klare forhåpninger om et godt oppgjør for medlemmene i år.  I tillegg til reallønnsvekst, vil Jahren fortsette moderniseringen av lønnssystemet i staten.

– Vi ønsker å sikre flere av våre medlemmer automatisk lønnsutvikling gjennom såkalte lønnsstiger, sier YS Stat-lederen.

Leder for YS stat, Jens Jahren, ønsker videre utvikling av lønnssystemet i staten. Foto: YS.
Powered by Labrador CMS