Tannhelsebransjen opplever utvilsomt et skift i driften, der gigantklinikker i stadig større grad tar over markedet.

Odontologisk fusjon – bør det feires eller fryktes?

Stadig flere private tannlegekontorer velger å fusjonere med større tannlegekjeder. Det tror lederen for Tannhelsesekretærenes Forbund både kan skape en mer ryddig ordning for de ansatte, samtidig som nye utfordringer vil bli synlige.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tannlegebransjen i privat sektor er i endring. Vi er på vei fra å ha små og privateide tannlegekontorer til at de selvstendige kontorene blir kjøpt opp på rekke og rad, og fusjoneres med større selskaper og kjeder. I dag finnes det flere slike tannlegekjeder på kryss og tvers av landet. Noen er nye og små, andre er etablerte giganter. Et eksempel på en slik gigant er Colosseum Tannlege, som opprettet sin første klinikk for over 35 år siden. Med 60 tannklinikker i Norge, over 550 klinikker i elleve land, ca. 10 000 medarbeidere totalt, samt en årlig omsetning på over en milliard euro, har Colosseum kommet for å bli.

Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund, Anne-Gro Årmo, mener det finnes flere positive sider ved utviklingen i tannhelsebransjen. Foto: Trygve Bergsland

Skifte i ledelse og drift

Hakk i hæl på størrelse følger Oris Dental, som ble startet i 2016 og nå regnes som en av de største aktørene i tannhelsebransjen i Norge. Oris Dental har nesten 60 klinikker og 8 tanntekniske laboratorier, med over 900 medarbeidere. Odontia er også en stor kjede som har fått fotfeste i landet. De har 27 klinikker i Norge, 250 medarbeidere og samarbeider tett med søsterselskapet Portman Dental Care i Storbritannia, som nå nærmer seg 200 klinikker.

Anne-Gro Årmo, leder for Tannhelsesekretærenes Forbund, forteller at bransjen utvilsomt opplever et skifte i ledelse og drift. Noen av de største tannhelsekjedene kan i stor grad anses som forretningskonsepter, hvor målet er å tjene mest mulig, mener hun.

– Samtidig som dette er tilfellet for noen, er det selvsagt også stort søkelys på å tilby gode tjenester og bygge kompetanse på feltet, sier Årmo.

Tror flere vil velge å bli en del av en kjede

Hun tror det kommer til å bli mer og mer vanlig at selvstendig næringsdrivende tannleger innordner seg under en kjede.

– Det er rett og slett sånn at mange tannleger aller helst vil drive med det de er utdannet til og kan, som er faget. Når de er selvstendig næringsdrivende, ofte på små kontorer, har de mye administrativt og tidkrevende arbeid som må gjøres hver dag. Ved å havne i en kjede frigjør det tid for mange, da de administrative oppgavene går over på arbeidsgiver, altså tannlegekjedene, forklarer Årmo.

Tannhelsesekretærenes Forbund stiller seg hverken positive eller negative til tannhelsekjedene. Ifølge Årmo tenker de at færre selvstendige kontorer og flere kjeder er fremtiden. Det må forbundene bare forholde seg til.

– Kjeder kan få ryddet litt i blant annet mangelfulle ansettelsesavtaler og dårlige vilkår, samt tilby mer kompetanseheving. Utfordringer finnes uansett om man jobber på et selvstendig og lite kontor, eller i en større kjede. Fremtiden er ikke lett å spå, men det er åpenbart at kjeder har kommet for å bli – og kjedene vil vokse. De få som etter hvert står utenfor kjedene, kommer nok til å bli i mindretall. Jo større du er, desto lettere er innkjøp, kompetanseheving og merkevarebygging. Det kan være en tydelig styrke i det store fellesskapet, sier hun.

Markedet kan påvirkes for pasientene

Selv om hun anser styrke i fellesskap som positivt, tror Årmo også at markedet kan påvirkes ved at flere og flere tannlegekontor eies av de samme aktørene.

– Et selvstendig tannlegekontor vil ofte jobbe med de samme pasientene år etter år, og opparbeide seg et nært forhold til pasientene. Dette forholdet er jeg litt bekymret for i kjedene. Dersom kontorer bygges ut og mange ansettes samme sted, vil det ikke være like sikkert at pasientene følges opp av samme tannlegeteam hvert år, men at de heller får time hos dem som har ledig kapasitet. Det kan gjøre noe med folks opplevelse av behandlingen. Tannleger og tannhelsesekretærer kan risikere å ikke ha samme eierforhold til sin pasientgruppe og til sin arbeidsplass, mener hun.

Bekymringer til tross mener likevel Årmo det finnes flere positive sider ved utviklingen i tannhelsebransjen. Ifølge henne vil det ofte være slik at yrkesgruppen opplever mer ryddighet og mer trygghet dersom et selvstendig tannlegekontor blir fusjonert med en kjede.

– Arbeidsavtalene blir ofte mer profesjonelle, man har gjerne ledere med lang ledererfaring samt en egen HMS-ansvarlig. For mange vil det være mye som bidrar til at ansettelsesforholdet virker mer smidig, sier hun.

På den andre siden er det ett forhold som Årmo håper snur.

– Det er altfor få kjeder som har fått på plass gode tariffavtaler. Det trenger vi, slik at det ikke eksisterer noen tvil rundt lønn, arbeidstid og arbeidsforhold. I tillegg vil en tariffavtale sikre tannhelsesekretærene og assistentene AFP. Her må vi virkelig legge inn støtet fremover, også for å sikre at de ansatte får en sterk stemme og støtte overfor arbeidsgiver, sier Årmo.

Konkurranse mellom små aktører og store kjeder?

Selv om tannhelsegigantene mest sannsynlig har kommet for å bli, anser ikke Årmo kjedene som i direkte konkurranse med de små og selvstendige tannlegekontorene.

– Foreløpig har tannleger og tannhelsesekretærer god tilgang på pasienter. Ofte ligger tannlegekontoret godt plassert og har opparbeidet seg en pasientgruppe. Så konkurransen går nok ikke på pasientene, men heller på tid. Som sagt vil en selvstendig tannlege måtte bruke mer tid på administrativt arbeid, og sånn sett får vedkommende mindre tid til pasienter. Det kan også oppstå en viss konkurranse med hensyn til kompetanse og tilbud. En kjede vil kunne tilby mer med tanke på ulike behandlinger enn hva en tannlege på et lite kontor vil ha mulighet til å tilby, sier hun.

– Tannhelsesekretærene og assistentene våre gir oss tilbakemelding på at de opplever stor faglig stolthet når de kan ta en enda større rolle i pasientreisen vår, forteller CEO i Oris Dental, Eirik Aasland Salvesen. Foto: Oris Dental

Oris Dental er åpne for å inngå tariffavtaler

CEO i Oris Dental, Eirik Aasland Salvesen, forteller at de satser tungt på faglig utvikling.

– Gjennom Oris Academy tilbyr vi alle medarbeidere muligheten til å utvide sitt faglige repertoar, altså å bevege seg oppover på kompetansestigen. Tannhelsesekretærene og assistentene våre gir oss tilbakemelding på at de opplever stor faglig stolthet når de kan ta en enda større rolle i pasientreisen vår, sier Salvesen.

Når det gjelder de ansattes rettigheter, arbeidsavtaler og tariffavtaler forteller han at støtte- og administrativt personell er ansatt i Oris Dental, mens blant behandlere varierer det om de er ansatte eller konsulenter. Alle medarbeidere får nye kontrakter når de blir en del av kjeden, for å sikre at de har kontrakter som er i henhold til gjeldende lover og regler, og for at de skal ha en gyldig kontrakt med det selskapet de nå jobber for.

– Å bli en del av Oris Dental skal være en positiv opplevelse. Vi går ikke inn og endrer på de individuelle betingelsene til våre medarbeidere ved fusjon, så kontraktene tilpasses de avtaler som allerede er inngått, sier Salvesen.

Oris Dental har inngått tariffavtaler ved noen av sine klinikker, men ikke alle. For klinikkene som allerede har inngått tariffavtale videreføres disse, og om ansatte ved Oris Dentals klinikker ønsker å inngå tariffavtaler, forteller Salvesen at de da inngås.

– Vår personalhåndbok, som omfatter ansattes rettigheter og plikter, er bygd opp basert på mønsteravtalen for tannhelsesekretærer. Rettigheter som for eksempel velferdspermisjoner og overtidskompensasjon følger denne uavhengig av om klinikken har inngått tariffavtale eller ikke, sier han.

Odontia Tannlegene har valgt mønsteravtalen fremfor tariffavtaler

I en e-post fra Odontia Tannlegene forteller CEO Margrethe Sunde at de mener det å samle de fremste lokale tannlegene og teamet rundt dem, bygge rundt deres kliniske kompetanse og støtte med fellesfunksjoner er positivt.

– Da kan helsepersonellet vårt ha hovedfokus på pasientene sine. Det er bra for samfunnsoppdraget – det er bra for kvalitet og innovasjon – det er bra for tannhelsefaget og menneskene våre. Da blir det også bra for pasientene og kundene, skriver hun.

Videre skriver Sunde at når Odontia kjøper en klinikk, beholder både ansatte og behandlere sine individuelle avtaler og rettigheter. Tannleger som er selvstendig næringsdrivende, vil fortsatt være dette etter innlemmelse i Odontia, og de viderefører sine avtaler eller diskuterer endringer dersom det er ønskelig.

– De ansatte beholder sin opptjente ansiennitet, sine lønnsvilkår og så videre. For våre ansatte samordner vi der det er naturlig og riktig. For eksempel er våre pensjons- og forsikringsavtaler stort sett alltid bedre enn de vilkårene de ansatte tar med seg inn til oss, og da blir de så klart innlemmet i våre ordninger. Vi er videre opptatt av at alle skal ha forutsigbare rettigheter, og som en stor og seriøs aktør har vi etablert like rettigheter til for eksempel permisjoner, dekning av kostnader til sko og vaksiner, skriver hun.

– Våre pensjons- og forsikringsavtaler er stort sett alltid bedre enn de vilkårene de ansatte tar med seg inn til oss, sier CEO i Odontia Tannlegene, Margrethe Sunde. Foto: Odontia

Likevel har ikke Odontia Tannlegene valgt å satse på tariffavtaler. De har heller tilpasset seg mønsteravtalen.

– I Odontia har vi respekt for arbeidslivets spilleregler og samarbeidet mellom partene, og tror på utviklingskraften i dette. Vi har tilpasset oss mønsteravtalen, og vi ønsker å bidra til å utvikle trepartssamarbeidet til beste for tannhelsebransjen. Vi følger mønsteravtalen på alle våre klinikker, skriver Sunde.

Colosseum Tannlege satser på tariffavtaler for alle ansatte

CEO i Colosseum Tannlege, Mia Grundstrøm, kan fortelle at de øker i både størrelse og kompetanse gjennom fusjoner, samt ved å bygge egne kontorer rundt om i landet.

– Det vi ser helt klart, er at dyktige fagfolk gjerne vil jobbe med andre dyktige fagfolk. Vårt mål er å skape en arbeidsplass som bygger tverrfaglig kompetanse mellom allmenntannlegene og spesialistene. Dette bidrar også til at tannhelsesekretærene får større faglig utvikling og en mer spennende jobbhverdag, sier hun.

Grundstrøm tror dagens pasienter forventer mer når det gjelder medisinsk kvalitet og service, og mener dette er noe Colosseum Tannlege er gode på, og som smarte fusjoner sikrer.

– Vi har avtaler med store leverandører, investerer i det nyeste utstyret og gjør det mulig for alle ansatte å holde seg faglig oppdatert. Styrken vår henger absolutt sammen med størrelsen vår, sier hun.

– Ved fusjon følger vi arbeidsmiljøloven nøye, og vi har valgt å ha tariffavtaler overalt for alle tannhelsesekretærer og assistenter, sier CEO i Colosseum Tannlege, Mia Grundstrøm. Foto: Colosseum Tannlege

Colosseum Tannlege skal ifølge Grundstrøm også være en eier som tenker langsiktig, og ledelsen har valgt å bygge konseptet over tid. Dette, samt tariffavtaler over hele linja, er noe hun tror skiller kjeden fra andre lignende aktører i bransjen.

– Ved fusjon følger vi arbeidsmiljøloven nøye, vi ivaretar de ansattes eksisterende avtaler, og vi har valgt å ha tariffavtaler overalt for alle tannhelsesekretærer og assistenter. Dette bidrar til at folk vet at de går inn i et ordnet arbeidsforhold, med klare retningslinjer, rettigheter og profesjonalitet. Det handler rett og slett om at vi er opptatte av å behandle ansatte med respekt og følge norsk arbeidsrett. Har man dette på plass, mener vi det også skaper gode arbeidsplasser og fornøyde ansatte, avslutter Grundstrøm.

Powered by Labrador CMS