Oppstart for EU-prosjektet «Kvinner i transportsektoren»

Tirsdag og onsdag denne uken møttes European Transport Workers' Federation's (ETF) kvinnekomité i Brussel. Parats nestleder Anneli Nyberg var tilstede som representant for sivilflyseksjonen. På agendaen stod blant annet oppstart for det nye EU-prosjektet « Kvinner i transportsektoren».

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet har som mål å se på hvordan man kan gjøre transportsektoren til et attraktivt arbeidssted for kvinner, og hvordan digitalisering, automatisering og det grønne skiftet kan bidra til dette. Ifølge Nyberg er det nemlig vanskelige tider for rekruttering av kvinner til sektoren, særlig innen bakketransport.

Prosjektets leder er Silvia Sansonetti, fra FGB i Italia.

Planen er å gjennomføre fire workshops på prosjektet i løpet av året. I etterkant vil ETFs kvinnekomité utarbeide en rapport, tre faktablader og to anbefalingsdokumenter.

Powered by Labrador CMS