Her er Parat-utvalget som jobbet frem løsningen. Fremste rekke Katrine Roald og Kjell Morten Aune Parat, Mats Ruland og Richard Saue meklere, Mari Indgjerdingen og Linn Catrine Sjølund Norsk Industri. Andre rekke forhandlingsutvalget: Trine Vikse fra SAFE, Erik Hansen fra Autronica, Kristoffer Moi fra Andersen Mek Verksted, Nikola Pavlovic fra Kongsberg og Frode Roberto Rettore fra Isonor STS.

Parat er kommet til enighet med Norsk Industri

Parat og Norsk Industri har klart å bli enige i meklingen og streik er unngått. Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, sier oppgjøret gir en ramme på 5,2 prosent, og et sentralt tillegg til alle på 7 kroner. I tillegg gis det økte tillegg, og et særskilt lavtlønntillegg.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Informasjon til medlemmer
Det er sendt ut informasjon med oversikt over plassfratredelse ved konflikt.

Du vil bli holdt oppdatert på utviklingen i meklingen på Parat24.com.

Så lenge meklingen pågår skal du møte på jobb som vanlig, med mindre annen beskjed blir gitt.

Blir det konflikt blir du orientert på Parat24.com, gjennom SMS utsendelse til deg som medlem på overenskomsten og du vil motta særskilt tariffinformasjon fra Parat.

Aune sier han er glad for enighet som bidrar til å sikre medlemmer og ansatte reallønnsøkning. I tillegg er det oppnådd enighet om en løsning for videreutdanning.

Han sier det har vært lange og harde forhandlinger i mekling, men er glad for at streik er unngått.
– Forhandlingene og nå mekling med Norsk Industri har gitt oss et lønnsoppgjør som bidrar til å sikre våre medlemmer lønnsvekst. Ingen av oss har kontroll på fremtidig prisvekst, men alt tilsier at medlemmer og ansatte gjennom dette oppgjøret får en lønnsvekst som er høyere en prisveksten, sier Aune.

Kompetanse

Hva er frontfagsoppgjøret?

Ved alle lønnsoppgjør i Norge forhandler konkurranseutsatt industri først. Dette kalles frontfagsoppgjøret.

Resultatet fra frontfagsoppgjøret legger rammer for de kommende lønnsoppgjørene. Frontfagsmodellen, sammen med resten av lønnsdannelsen i Norge, skal sørge for at vi får en sunn lønnsutvikling og forhindre en såkalt lønns- og prisspiral.

Parat er en del av frontfaget og forhandler industrioverenskomsten med Norsk Industri på lik linje med Fellesforbundet.

Parat er part i nærmere 100 sentrale tariffavtaler og det er ingen andre enkeltforbund som forvalter en så stor bredde av arbeidstakere i Norge. I tillegg til alle disse tariffavtalene er Parat også representert i samtlige fire sektorer (privat, stat, spekter og kommune).

Parat overleverte kravene i årets frontfag til NHO mandag 18. mars. Oppgjøret er nå i mekling. Blir det ikke enighet i meklingen har partene varslet streik fra mandag 8. april.

Aune sier at mange ansatte i industrien fra januar 2026 får en bedre mulighet til etter- og videreutdanning.
– Industrien og Norge trenger kvalifisert arbeidskraft. Alle vil ha behov for oppgradering av kompetanse gjennom et langt arbeidsliv. Det er nå tatt et steg i riktig retning for å få til. Det er opplagt at norske arbeidstakere har høy kompetanse, men alle ansatte må samtidig settes i stand til å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen i takt med industriens behov, sier Parats forhandlingsleder.

Aune sier partene har fått lovnader om at staten er med på å tilrettelegge utdanningstilbudet til industriens behov og at det er høye forventninger om at staten også skal bidra med framtidig finansiering.
– Intensjonen er at de ansatte skal få mulighet til å ta to uker permisjon for etter- og videreutdanning, uten at det fører til et økonomisk tap for de ansatte, sier han.

Inflasjon, prisvekst, energikostnader og rentekostnader

Aune sier norske arbeidstakere har opplevd flere år med reallønnsnedgang, høy inflasjon, prisvekst, økte energikostnader og økte rentekostnader.
– På bakgrunn av de siste års utvikling var vi nødt til å få til et godt lønnsoppgjør i år, det mener jeg vi nå har klart. Vi har fått kronetillegg i det sentrale oppgjøret som skal sikre alle medlemmer og ansatte et oppgjør som gir grunnlag for reallønnsvekst, sier han.

Aune sier at arbeidstakernes andel av verdiskapningen i virksomhetene har gått ned de siste årene.

– Mange bedrifter går nå veldig godt og overskuddene er høye. Derfor mener vi det var på tide at ikke bare eiere og ledere, men også Parats medlemmer og ansatte nå får en rettmessig del av denne verdiskapingen, sier Parats forhandlingsleder

YS-lederen fornøyd

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud fastslår at Parat oppnådde et godt resultat for sine medlemmer.
– Både lønnsrammen og enigheten om videreutdanning er viktige gjennomslag for Parats krav. Meklingen i frontfaget har vært svært krevende, og jeg vil berømme partene på begge sider for å ha kommet til enighet og dermed avverget streik, sier Skjæggerud.

– Med denne løsningen har Parat fått et godt resultat for sine medlemmer, samtidig som det ivaretar bedriftenes økonomi. Dette er et resultat alle parter bør være fornøyd med, legger han til.

Han mener resultatet som både Fellesforbundet og Parat klarte å forhandle seg fram til i meklingene med Norsk Industri, danner et godt grunnlag for alle tariffoppgjørene som nå følger.
– Når YS-forbundet Parat og Fellesforbundet i LO nå har kommet til enighet med Norsk Industri, gir det en god ramme for de forhandlingene som følger utover våren, selv om resultatet herfra verken skal være gulv eller tak i de andre tariffområdene, påpeker han.

Powered by Labrador CMS