Parat mener i sine innspill som nå er oversendt komiteene på Stortinget, at budsjettforslaget regjeringen har kommet med er stødig, men at det mangler nødvendig kriseforståelse. Foto: Regjeringen.no

Parat med innspill til statsbudsjettet

Etter fremleggelsen av statsbudsjettet 2024 fredag forrige uke, har Parat sendt skriftlige innspill til komiteene på Stortinget, hvor budsjettbehandlingen foregår. Der ber organisasjonen om økte bevilgninger til både politiet, NAV, Forsvaret. I tillegg bes det om grep for å bedre privatøkonomien i dyrtiden.

Publisert Sist oppdatert

Parat mener i sine innspill som nå er oversendt komiteene på Stortinget, at budsjettforslaget regjeringen har kommet med er stødig, men at det mangler nødvendig kriseforståelse.

Innledningsvis skriver leder i Parat, Unn Kristin Olsen, og fagsjef Arve Sigmundstad, at det økte fagforeningsfradraget, som nå følges opp med en årlig justering er viktig for å styrke det organiserte arbeidslivet.

Samtidig gir de regjeringen honnør for ungdomssatsningen, og for satsningen på yrkesfag i budsjettet. Likevel understreker de at budsjettet i større grad må ta hensyn til at det ikke er ordinære tider i norsk økonomi.

– Budsjettforslaget regjeringen har lagt frem er et stødig og godt budsjett for ordinære tider. Utfordringen vår, utfordringen for nasjonen, er at dette ikke ordinære tider, skriver Parat i sitt innspill til budsjettet.

Dyrtid

Høsten har vært en utfordrende økonomisk periode for norske husholdninger. I tillegg trekker Parat frem at de økonomiske utfordringene nå treffer etter flere år med reallønnsnedgang.

– Prisveksten har vært høy, renten stiger, og lønningene i husholdningene har ikke holdt tritt. Det skaper utfordringer i hverdagen for tusenvis av arbeidstakere, skriver Parat.

Derfor ber organisasjonen finanskomiteen om å vurdere å heve minstefradraget, i tillegg til å heve person- og bunnfradraget. Dette mener Parat vil kunne bidra til å bedre økonomien i husholdningene, samtidig som at de foreslåtte tiltakene har en omfordelende profil, heter det i innspillet.

Manglende satsing på Forsvaret

Regjeringen har foreslått en økning på 15 milliarder kroner til neste års forsvarsbudsjett. Parat mener det reelle tallet blir vesentlig lavere.

Går man dypere inn i tallene, ser man at den reelle veksten er under en tredjedel av dette. Det er for lite. Vi står i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon, og vi opplever ikke at budsjettforslaget i tilstrekkelig grad tar inn over seg signalene fra både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen, skriver Parat.

Vil ha mer til politiet

I 2024 foreslår regjeringen å bruke 2 milliarder kroner mer på politiets budsjetter. Lønns- og priskompensasjon spiser opp tre fjerdedeler av denne økningen, mens resten er knyttet til øremerkede tiltak, ifølge Parat.

Parat ber derfor Finanskomiteen om å bidra til en betydelig økning av politiets budsjett for 2024, og et tydelig signal om en satsing på politiet – hvor etaten gis mulighet til langsiktig planlegging og budsjettmidler til å levere på politiske mål og ambisjonsnivå, skriver de i sitt innspill.

Behov for friske midler i NAV

Parat organiserer en stor medlemsgruppe innenfor NAV. I den forbindelse har de også kommet med innspill til behovet NAV har for midler til digitalisering og økt bemanning.

Brukermengden hos NAV vil øke. Vi ser det i form av økt sykefravær, økt antall brukere på arbeidsavklaringspenger, flere unge som dropper ut – og flere og større innvandrergrupper som skal ha bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet. Det krever flere hender i oppfølgingsarbeidet – og friske budsjettmidler til økt bemanning, skriver leder i Parat NAV, Agathe Osland Hellesen i innspillet.

I tillegg er det flere store digitaliseringsprosjekter i NAV som nå er bak skjema. Det krever økte bevilgninger for å ta igjen etterslepet.

Digitaliseringsprogrammet i NAV har hatt en rekke store utfordringer. De elementene som enda ikke er ferdigstilt, er videreført i nye prosjekter som også er preget av forsinkelser. Dette, kombinert med at det mangler nødvendige bevilgninger til å hente inn igjen forsinkelsene, skaper nye utfordringer for etaten som må bruke av ordinære driftsmidler for å håndtere digitaliseringsprosessene. Det er ikke bærekraftig, heter det i innspillet.

Det er lagt opp for Parat å delta i følgende høringer på stortinget i oktober:

Komite

Avholdes

Anbefaling

Arbeids- og sosial

16.10.-23

Parat NAV

Finanskomiteen

16.10-23

17.10.-23

Parat

Energi- og forvaltning

24.10.-23

24.10.-23

Skriftlig innspill

Justiskomiteen

25.10.-23

26.10.-23

NPL, Parat Politiet

Forsvar- og utenriks

24.10.-23

Parat forsvar

Powered by Labrador CMS