Målet med Parats samarbeid med Norsk klimastiftelse er å gi medlemmer og tillitsvalgte kunnskap og inspirasjon til å sette klimaet på dagsordenen på sin arbeidsplass.

Parat og Norsk klimastiftelse utvikler klimakurs

Parat og Norsk klimastiftelse skal utvikle en digital læringsplattform for tillitsvalgte, slik at de enklere skal kunne implementere klimamål i egen virksomhet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, mener arbeidet for å redde klimaet vårt ikke må gå på bekostning av arbeidsplasser, eller føre til nedbygging av velferdstjenestene våre. Ifølge henne skal vi klare begge deler.

– Det er uheldig at klima og arbeidsplasser i ulike sammenhenger blir satt opp mot hverandre, som om den eneste løsningen er å velge en av delene. Jeg vil advare mot å tro at klimaet blir reddet dersom alt vi gjør i dag, kan kastes på båten eller fases ut allerede i morgen. Omstilling og et grønt skifte vil ikke komme over natten. Det vil være et resultat av mange små skritt på veien mot et bevegelig mål der fremme, sier Olsen.

Vil øke klimaoppmerksomheten
Nå tar Parat selv et av de små skrittene. Sammen med Norsk klimastiftelse utvikles et generelt klimakurs og et verktøy for tillitsvalgte, som vil bidra til at de kan øke arbeidsgiveres oppmerksomhet rundt risikoene ved klimaforandringene. Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie og en ikke-kommersiell stiftelse. Formålet med arbeidet de gjør, er å bidra til raskest mulig stans av menneskeskapte klimagassutslipp, ifølge prosjektleder Kirsten Å. Øystese.

Hun mener Parat er en god samarbeidspartner for å øke klimakunnskapen i arbeidslivet.
Parat har en stor medlemsmasse i alle sektorer i arbeidslivet og organiserer ansatte i de fleste yrker og bransjer. For oss i Klimastiftelsen er Parat derfor en veldig god samarbeidspartner å lage klimakurs sammen med, der formålet med kursene nettopp er å gi kunnskap om klimaendringene, klimaløsningene og politikken og konsekvenser for arbeid og næringsliv, sier Øystese.

Parat-leder Olsen forteller at Parats visjon reflekterer hvordan det grønne skiftet vil gi bærekraft og flere jobber.
Vi i Parat skal peke på hvor de fremtidige forbedringene må komme, samt bidra til å finne de riktige løsningene, sier Olsen.

Vil stanse menneskeskapte klimautslipp
Øystese tror samarbeidet mellom Norsk klimastiftelse og Parat vil føre mye godt med seg. Hun forteller at stadig flere land, regioner og selskaper vedtar ambisjoner om å ha netto null utslipp i 2050. Ifølge henne vil dette innebære en klimaomstilling som kommer til å treffe hele arbeidslivet – i alle sektorer.
– Da er det viktig at alle virksomheter har kunnskap om klimaendringene, klimaløsningene, klimapolitikken som kommer til å endre rammevilkårene og hvordan sektoren og virksomheten man jobber i er rigget for endring, sier Øystese.

Norsk klimastiftelse ser også hvordan det i større og større grad stilles forventninger til at selskaper setter egne klimamål som er i tråd med Parisavtalen. Stadig flere jobber systematisk for å kutte egne utslipp.
Vi ønsker å bidra med klimakunnskap og å inspirere alle virksomheter til å se at det å føre klimaregnskap og sette klimamål bør ha en like naturlig plass i virksomheten som finansiell rapportering, sier Øystese.

Kurs snart klart
Parat og Norsk klimastiftelse er i skrivende stund i innspurten med å ferdigstille klimakurset.
Målet er at Parat og Parats medlemmer skal få kunnskap, og bli inspirert til å se hva de kan gjøre for å sette klimaet på dagsordenen på sin arbeidsplass. Det kan for eksempel være ved å føre klimaregnskap og sette mål for å kutte utslipp i egen virksomhet, sier Øystese.

Allerede før kurset er rullet ut, har Parat UNG blitt inspirert til å lage regnskap over klimaavtrykket for Parat UNGs tre årlige samlinger. Basert på regnskapet vil de fremover lage budsjetter for kommende samlinger, der målet er at utslippene skal gå ned. Dette mener Øystese er et godt eksempel på hvordan man kan komme i gang med å øke bevisstheten og sette mål.

Parat UNG oppretter klimabudsjett
Parat UNG ønsker å forplikte seg til klimabudsjettet i like stor grad som det økonomiske budsjettet de må følge hvert år.
Fremover blir vi nødt til å ta både økonomiske hensyn og klimavennlige vurderinger. Det tror vi vil være positivt, sier nestleder Amandus Amadeus M. Syed-Bøe.

Klimabudsjettet vurderer blant annet klimaavtrykk for ulike matvarer. Syed-Bøe forteller også at de skal undersøke transportbehov ved jobbreiser, eller om møter kan avholdes digitalt.
– I første omgang starter vi med å lage et klimaavtrykk-regnskap for 2020. Deretter setter vi et mål for hvor mye vi skal redusere for 2021. Det blir altså først i 2021 vi kan se effekten av arbeidet. Da blir det viktig å undersøke alle sider av saken. Ikke bare reduksjonen av utslippene til Parat UNG, men også kostnad og eventuelle negative konsekvenser, sier Syed-Bøe.

Kan verve flere unge medlemmer
Syed-Bøe mener at mange i Parat UNG har et stort klimaengasjement. For å få flere med i fagbevegelsen tror han derfor det kan være positivt å ta et solid standpunkt med hensyn til miljøvern og klimahensyn.
– Vi vet at tallene på organiserte unge er lave i dag, men det betyr ikke at ungdom ikke er engasjerte. Noen av de viktigste politiske spørsmålene i dag handler for mange unge om klima. Å kunne møte mulige medlemmer på klimaengasjementet vil også kunne føre til at flere blir med i fagbevegelsen, sier Syed-Bøe.

Han er stolt over at Parat UNG har gjort endringer som viser at de tar klima og miljø på alvor.

– Vi tror dette trengs i flere bransjer. Håpet er at klimabudsjettet og klimasatsingen til Parat generelt vil gjøre det enklere å oppdage hvilke tiltak som kan innføres på andre arbeidsplasser. Vi ønsker å vise hvordan større bedrifter kan være med på kampen for miljøet, og vil gå inn i dette med positivitet. Vi skal se på mulighetene fremfor alle utfordringene. På den måten tror jeg vi vil få med oss mange flere på dette, sier Syed-Bøe.

Powered by Labrador CMS