Anne-Gro Årmo og Bjørn Are Sæther er Parats representanter i YS forhandlingsutvalg for kommunal sektor. Foto: Trygve Bergsland.

Parat og YS er enige i kommuneoppgjøret

Det blir ingen streik i kommunene etter enighet mellom YS og KS, der også LO og Unio er kommet til enighet. Akademikerne er ikke enige, og deres oppgjør går til mekling. Enigheten innebærer et sentralt tillegg på 5,2 prosent, på linje med frontfaget.

Publisert Sist oppdatert

Det betyr en lønnsøkning på minst 22.000 kroner for 400.000 kommunalt ansatte. I tillegg er det sikret enighet om at kommunene skal utarbeide kompetanseplaner på alle nivåer, noe både Parat og flere av arbeidstakerorganisasjonene har vært opptatt av.

Anne-Gro Årmo og Bjørn-Are Sæter har representert Parat i forhandlingene med KS.

Enighet uten mekling

Årmo sier hun er fornøyd med å komme til enighet uten å gå veien om mekler.
– Oppgjøret har en klar fagarbeiderprofil, noe Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) og Parat hadde som krav inn i oppgjøret. Fagarbeidere med 16 års ansiennitet får et generelt tillegg på 25.800 kroner og det er avsatt 1,1 prosent til lokale forhandlinger, sier hun.

KS er også fornøyd.
– Det har vært krevende, men konstruktive forhandlinger for å klare å forene svært ulike krav. Resultatet gir alle grupper i kommunesektoren reallønnsvekst, med god lønnsutvikling for både lavtlønte og ikke minst utdanningspersonell, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

YS´ forhandlingsleder sier seg fornøyde.
– Vi er fornøyd med at oppgjøret etter krevende forhandlinger sikrer reallønnsvekst som gir mer i lommeboken for den enkelte. Det var viktig for våre grupper nå, sier leder Trond Ellefsen i YS Kommune.

Mekling hos Akademikerne

I natt valgte Akademikerne å bryte det sentrale oppgjøret, så deres oppgjør med KS går nå til mekling – men dette gjelder kun 6000 ansatte. Det sentrale kommuneoppgjøret gjelder ikke Oslo kommune, der det også har vært brudd så oppgjøret går til mekling.

Reallønnsvekst har vært en viktig kampsak i år. Hvis anslaget Teknisk beregningsutvalg har kommet med for prisvekst i år – 4,1 prosent – treffer, vil den gjennomsnittlige reallønnsveksten bli på 1,1 prosent med dette oppgjøret. Men både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå (SSB) mener prisveksten ender enda lavere. I så fall blir reallønnsøkningen enda høyere.

Reallønnsutviklingen er hvor mye mer eller mindre du sitter igjen med når prisveksten har tatt sitt.

Powered by Labrador CMS