Parat støtter fagforeninger i Øst-Europa

I 2020 vedtok Parats hovedstyre at årets solidaritetsmidler skulle gå til å støtte oppbyggingen og organisering av fagforeninger for ansatte i luftfarten i Øst-Europa. Torsdag ble midlene overlevert i Warszawa.

Publisert Sist oppdatert

Parat nestleder, Anneli Nyberg, overrakte sjekken pålydende 7400 Euro, til Èuropean Workers’ Federation ETF, Civil aviation sector, på en konderanse i Warszawa.

Anneli Nyberg sier at de når pandemien slapp taket i 2022 igjen begynte å planlegge aktiviteter i forhold til målsetningene som var satt i tildelingen av solidaritetsmidlene. Det konkrete arbeidet har nå startet og luftfartsansatte fra fra Polen, Tjekkia, Latvia, Ungarn og Romania har vært samlet i Warszawa i tre dager denne uken initiert av - ETF og utført i samarbeid med NSZZ Solidarnosc og den nylig oppstartede foreningen for flyvende Tozplin.

Opplæring i arbeidstidsbestemmelser

På samlingen ble det blant annet gitt opplæring i de felles europeiske arbeidstidsbestemmelsene for flygende (FTL-Flight Time Limitations). Dette er i følge Nyberg helt nødvendig for å kunne utføre jobben innenfor trygge og sikre rammer både for piloter og kabinansatte.

Anneli Nyberg mener det er godt at arbeidet med styrke de luftfartsansattes rettigheter i Øst-Europa fortsetter og at midlene fra Parat kunne bidra på en helt konkret og synlig måte. – Det handler om hjelpe ansatte til å organisere seg, etablere fagforeninger med tillitsvalgte som kan forhandle på vegne av medlemmene som på sikt vil utjevne forskjellene i lønns og arbeidsvilkår som eksisterer innenfor Europa i dag, sier hun.

Parats nestleder er bekymret for den utstrakte bruken av «selvstendige ansatte», og mener det hindrer organisering og at mange er redde for å bli medlem i fagforening da konsekvensene ofte blir at kontrakten ikke fornyes og de plutselig står uten jobb.

– Arbeidsgivere som på alle måter prøver å omgå sosiale standarder og finne hull i lovgivingen på bekostning av de ansatte må stoppes, og her har vi i Parat også et ansvar, sier Nyberg.

Vi har ansvar for å hjelpe

I Skandinavia og store deler av Europa har bransjen mer ordnede forhold, og Nyberg mener at vi har et ansvar for å bidra der vi kan for å styrke rettighetene til de ikke har tariffavtaler eller medbestemmelse i sitt arbeidsforhold.

– På sikt vil vi alle være tjent med at forskjellene utlignes. Jeg ønsker ETF og alle de modige og målbevisste tillitsvalgte fra Øst-Europa lykke til i det krevende, men meget viktige arbeidet som nå fortsetter, sier Anneli Nyberg.

Powered by Labrador CMS