Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang. Foto: Arve Sigmundstad.

Pilotstreiken i SAS er over

SAS-pilotene har oppnådd enighet med SAS om en ny tariffavtale som sikrer pilotene ansettelsestrygghet og en mer forutsigbar arbeidshverdag. Avtalen gir grunnlag for å avslutte streiken i Norge, Sverige og Danmark.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag 26. april ble det brudd i meklingen mellom SAS-pilotene og SAS, og 1409 piloter i Norge, Sverige og Danmark ble tatt ut i streik. Partene møttes til ny mekling hos Riksmekleren onsdag 1. mai, og etter mekling i over 35 timer er det oppnådd enighet om en treårig kollektivavtale.

– Det siste døgnet har vært krevende. Men vi har lykkes i å finne sammen og bli enige om en avtale som får slutt på streiken, sier Christian Laulund, leder for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund.

Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, sier det har vært en svært vanskelig forhandlingsprosess siden 11. mars, som etter en resultatløs mekling dessverre endte i streik. – Vi forsøkte i det lengste å unngå konflikt, og vi er svært lei oss for at den har rammet både passasjerer, kolleger og andre yrkesgrupper med tilknytning til flybransjen, sier Skogvang.

Gjennomslag for ansettelsestrygghet og flere med forutsigbar turnusordning

Rett før forhandlingene startet fjernet SAS ensidig to samarbeidsavtaler som regulerer pilotenes ansettelsestrygghet og ansiennitetsmuligheter. Pilotene har derfor fryktet for sin fremtid i SAS. Streiken satte en stopper for at SAS ensidig kan diktere avtaler, og pilotene har nå fått tilbake avtalene.

– Det aller viktigste for oss har vært å sikre at medlemmene våre ikke mister jobben og har ansettelsestrygghet. Det har vi lykkes med, og samarbeidsavtalene inngår nå som en del av tariffavtalen. Vi har også fått på plass en turnusordning som gir en mer forutsigbar arbeidshverdag. Andelen piloter i gruppen med forutsigbar turnusordning økes fra 40 prosent til 60 prosent, sier Laulund.

Avtalen gir en lønnsøkning på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021. Kravet til pilotene var på 3 prosent. I forhandlingene har man også ønsket å adressere at SAS-piloter markedsmessig ligger langt bak sine pilotkolleger i andre europeiske flyselskap, og at pilotene har et betydelig etterslep grunnet et stort lønns- og pensjonskutt i 2012 da selskapet var nær konkurs. Det har vært en ambisjon å tette noe av dette gapet, men det aller viktigste har vært ansettelsestrygghet og forutsigbar arbeidstid. SAS skal fortsatt være et selskap med gode, trygge skandinaviske arbeidsplasser.

Pilotsamhold i felles forhandlinger

SAS har ikke ønsket at de fire skandinaviske pilotforeningene forhandlet samlet, men gjennom sammenslutningen SAS Pilot Group (SPG) har SAS-pilotene krevd felles forhandlinger.

– Betydningen av å stå samlet i forhandlinger overfor et selskap som går over landegrenser har vært helt avgjørende for at vi har kunnet oppnå et akseptabelt resultat for medlemmene våre, sier Skogvang.

De to pilotlederne sier at den massive støtten fra medlemmene i alle tre land har vært uvurderlig for forhandlingsdelegasjonen i forhandling, mekling og streik.

– Vi er også svært glade for de mange støtteerklæringene vi har mottatt fra kolleger, andre arbeidstakerorganisasjoner og publikum forøvrig, sier Laulund og Skogvang.

– Gjennomslag for våre viktigste krav, og totaliteten i avtalen gjør at vi nå kan anbefale avtalen for våre medlemmer, sier Laulund og Skogvang.

Powered by Labrador CMS