NPL-leder Marit Ellingsen. Foto: Trygve Bergsland

Politilederne kritiske til rusreformen

Norges politilederlag i Parat er kritiske til deler av regjeringens forslag til rusreform, og savner justissektoren i behandlingen av saken. – Konsekvensen av å avkriminalisere narkotika kan bli at det fester seg en oppfatning av at det er lovlig å bruke narkotika, sier NPL-leder Marit Ellingsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I forslaget til rusreform, som ble lagt fram i slutten av februar, foreslår regjeringen at man ikke lenger skal straffes for å bruke narkotika eller for å kjøpe, besitte eller oppbevare en mindre mengde. I stedet for straff skal man få hjelp, behandling og oppfølging.

Godt tiltak

Marit Ellingsen, leder i Norges politilederlag i Parat (NPL), sier at NPL er positive til prinsippet om at rusmisbrukere skal få hjelp i stedet for straff.

– Straff er ikke et godt virkemiddel for særlig tunge brukere av narkotika, og det vil være et godt tiltak å ha fokus på helsehjelp fremfor for straff, sier hun til Parat24.

Bekymret for signaleffekten

Politilederne er imidlertid bekymret for signaleffekten av å avkriminalisere narkotika.

– Vi er bekymret for ungdommen som flørter med narkotika, og konsekvensen det vil kunne få for denne brukergruppen om vi velger å avkriminalisere narkotika. Konsekvensen kan bli at det fester seg en oppfatning av at det er lovlig å bruke narkotika, sier hun.

Hindrer forebygging

Norges politilederlag har nå sendt brev til justisminister Monica Mæland og justispolitikerne på Stortinget, for å formidle sitt syn på forslaget.

– Med forslaget som foreligger kan vi ikke se at det er lagt inn tilfredsstillende kompenserende tiltak, slik at vi i politiet får gjennomført vår hovedstrategi, nemlig forebygging – og hindre spesielt ungdom fra å starte med narkotiske midler, sier Ellingsen.

Et justisspørsmål

Hun er redd politiet vil miste verktøyene politiet er avhengige av for å hindre ungdom i å starte med rusmidler.

– Samtidig vil vår mulighet til å avdekke organisert kriminalitet, og da særlig alvorlig narkotikakriminalitet, bli svekket, sier Marit Ellingsen, som ønsker at justissektoren trekkes tydeligere inn i behandlingen av reformen.

– Etter vår oppfatning er dette like mye et justisspørsmål som et helsespørsmål, mener NPL-lederen.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har invitert til åpen høring om rusreformen 16. mars, og deretter skal saken behandles i Stortinget.

Les mer: NPLs brev til justisministeren

Les mer: NPLs høringssvar

Powered by Labrador CMS