Revidert nasjonalbudsjett

Einar Kaldhol, Parat politiet (t.v) og Kjetil Ravlo, Norges Politilederlag.
Einar Kaldhol, Parat politiet (t.v) og Kjetil Ravlo, Norges Politilederlag.

Regjeringen styrker politiet – og vil satse mer langsiktig og helhetlig

Justisdepartementet varsler en massiv satsing mot gjengkriminalitet og bevilger nesten to milliarder kroner til politiet i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

– Vi har sett at i Sverige har politiet mistet kontrollen, der er vi ikke i Norge – og dit skal vi ikke komme. Du skal føle deg trygg enten du bor på Mortensrud eller i Vardø, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) blant annet da revidert nasjonalbudsjett ble presentert tirsdag 14. mai.

- Imøtekommer bekymringer

For Kjetil Ravlo i Norges politilederlag og Einar Kaldhol i Parat politiet er nyheten om en økt satsing på politiet gledelig. Med tirsdagens fremleggelse kommer også en mer detaljert oversikt over fordelingen.

Pengene skal blant annet gå til å styrke etterretning og bekjempe gjengkriminalitet og vold i nære relasjoner, framgår det av budsjettet.
– Det vi tar med oss, er at våre bekymringer knyttet til flere ulike utfordringer som eksempel gjengkriminalitet, og vold i nære relasjoner, er hørt. Vi er i utgangspunktet veldig positive til at det vi har kommunisert over tid, nå imøtekommes. Så skal vi se nærmere på detaljene og understreker at det er viktig at de politiske føringene ikke blir for detaljerte, sier Kjetil Ravlo.

– Når det gjelder noe annet vi har etterlyst, nemlig et digitalt løft, så kan jeg ikke se noe som direkte handler om dette i budsjettet, men nå tar vi med oss det positive i første omgang, sier Einar Kaldhol.

Tunge ressurser

Fra før var det varslet at politiet ville få 635 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til pensjonsutgifter, IT-drift og for å opprettholde bemanning. Milliarden kommer i tillegg, som tar totalen opp til 1,6 milliarder kroner.
– Vi setter inn tunge ressurser, sier Vedum videre - og i budsjettet foreslås det videre at regjeringen bevilger 115 millioner kroner til politiets registreringskapasitet og 150 millioner kroner til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Totalt blir driftsbudsjettene for politiet og PST foreslått økt med 1,9 milliarder kroner.

Regjeringen varsler også en mer langsiktig og helhetlig styring av politiet. Dette fremgår i en områdegjennomgang fremlagt som del av RNB. - Norges Politilederlag og Parat politiet har gjennom flere år tatt til orde for en mer overordnet og langsiktig politisk styring av politiet. Vi imøteser hvordan regjeringen tenker å følge dette opp, og vil gjerne bidra i prosessen for å få dette til på en god måte, avslutter Kjetil Ravlo.

- Ansvarlig

Regjeringen vil også gi 118 millioner kroner til Tolletaten for å bekjempe smuglingen av narkotika.

Regjeringen foreslår å bruke 419 milliarder oljekroner i revidert nasjonalbudsjett. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) beskriver budsjettforslaget som veldig ansvarlig - samt viser til at oljepengebruken ligger under handlingsregelen.

Powered by Labrador CMS