Leder i Parat forsvar, Johan Hovde, er glad for den tverrpolitiske enigheten om å styrke Forsvaret.

Regjeringen vil styrke Forsvaret

Den nye langtidsplanen for Forsvaret kommer 5. april. Samtidig varsler statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at regjeringen skal nå målet om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt til Forsvaret allerede i inneværende år. Parat forsvar er fornøyde med satsingen og gir honnør for det tverrpolitiske arbeidet.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Leder i Parat forsvar, Johan Hovde, er fornøyd med regjeringens lovnader, men minner om at Forsvaret mangler både materiell og ansatte.
– Det er bra at regjeringen nå har jobbet for å få på plass en langtidsplan for Forsvaret som er bredt forankret i Stortinget, og det er bra at forslaget til langtidsplan legges frem 5. april. Vi er også glade for at regjeringen legger opp til at vi skal komme godt over NATOs mål om to prosent av brutto nasjonalprodukt til forsvar allerede ved behandlingen av revidert budsjett i vår, sier Hovde.

Samtidig minner han om at Forsvaret har behov for både materiell og personell.
– Det er viktig at Forsvaret tenker annerledes og evner å prioritere å rekruttere og beholde ansatte, sikre utdanning og kompetanse og ivareta en bygningsmasse som svarer til behovene Forsvaret har.

Skal oppfylle NATOs to-prosentmål i år

– Vi kommer til å foreslå i det reviderte budsjettet som legges fram nå på våren – en betydelig styrking av Forsvaret. Det vil lede til at Norge oppfyller målet om to prosent av brutto nasjonalprodukt til forsvar, sa Støre på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Han viste til at dette er et mål NATO satte allerede i 2014.
– Dette kommer også til å være et kraftfullt signal fra Norge inn mot NATO-toppmøtet i juli, sier Støre.

Statsministeren varsler at ny langtidsplan for Forsvaret kommer 5. april.
– Vårt mål er å sikre og søke et så bredt forlik som mulig om denne langtidsplanen. Den kommer til å prege utbyggingen av det norske forsvaret i mange år framover, sier Støre.

Han understreker at dette ikke er en plan for konflikt, men en plan for å unngå konflikt.
– Den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Norge i Europa er alvorlig, kanskje den mest alvorlige vi har hatt på mange tiår, sier statsministeren.

Ønsker bredt forlik 

Den nye forsvarsplanen skal gjelde fra 2025 til 2028. Støre har tidligere varslet at den vil sikre de største bevilgningene til Forsvaret etter andre verdenskrig. Regjeringen har vært tydelig på at de ønsker et bredt forlik med de andre partiene på Stortinget om planen. Denne uken har hele regjeringen vært samlet på Klækken for å jobbe med neste års statsbudsjett. Der blir trolig satsingen på Forsvaret jekket opp.

– Vi trenger mer penger til forsvar, og det er noe som må prioriteres. Og politikk handler om å prioritere, sa Støre i forkant av budsjettkonferansen.

Parat forsvar roser den tverrpolitiske enigheten 

Hovde roser regjeringens initiativ og den tverrpolitiske enigheten om å styrke Forsvaret i en sikkerhetspolitisk utforende tid.
– Jeg vil gi honnør til regjeringen for det som fra utsiden synes å være en prosess som legger opp til tverrpolitisk enighet rundt de politiske prioriteringene. Det er viktig at vi nå får på plass en langtidsplan som kan stå seg, uavhengig av politiske skifter – og som viser at det er bred enighet i det norske folk om å prioritere forsvar og beredskap i en krevende tid for Europa. Vi er også positive til de politiske signalene om at vi må handle raskt. Vi får nå muligheten til å sette inn strakstiltak som vil gi langsiktig effekter, sier han.

Nå venter Parat forsvar spent på hva som legges frem i april.
– Vi vil følge opp prosessen i Stortinget når partiene skal forhandle om dette i løpet av våren og før den endelige behandlingen som vi håper vil komme før sommeren, sier Hovde.

Powered by Labrador CMS