Splittet utvalg foreslår generell bevæpning av politiet

Ekspertutvalget om politiets bruk av maktmidler, foreslår en generell bevæpning av politiet. Utvalget er splittet.

Publisert Sist oppdatert

Det ble klart da utvalgets leder, professor Pål Arild Lagestad, mandag leverte sin rapport til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Flertallet i utvalget ønsker at politiet på generell basis skal bære våpen. Fem av de åtte medlemmene ønsker generell bevæpning av politiet. Flertallet begrunner sitt syn med at dagens bevæpningsmodell ikke er tilstrekkelig til å møte trusselbildet slik det er beskrevet i kunnskapsgrunnlaget.

– Etter flertallets syn er det et behov for at operativ personell er permanent bevæpnet. Samtidig som at kostnadene ved en slik bevæpning er relativt små, sa Lagestad da han presenterte utvalgets anbefalinger.

Vil følge opp utvalgets anbefaling

Lagestad sier at politiet, i periodene med midlertidig bevæpning siden 2014, har bevist at de håndterer bevæpning på en god måte – og at det å bære våpen i operativ politiarbeid ikke fører til flere avfyrte skudd fra politiets side.

– Samtidig er det grunn til å tro at bevæpning ikke påvirker forholdet til publikum negativt, sa utvalgslederen

I tillegg til anbefalingen om generell bevæpning kom utvalget med en rekke andre anbefalinger.

Mehl sier regjeringen nå skal sette seg grundig inn i rapporten, men at hun allerede nå kunne fortelle at regjeringen vil følge opp utvalgets anbefaling om å lovfeste at politiet må ta særlig hensyn ved bruk av makt mot barn.

God beredskap og trygge lokalsamfunn

Kjetil Ravlo, leder i Norges Politilederlag i Parat, ønsker rapporten velkommen.

– NPL har etterlyst et nytt kunnskapsgrunnlag for å gjøre en god vurdering av spørsmålet om maktmiddelbruk, og bevæpning av politiet. Vi er fornøyd med at et slikt grunnlag nå er lagt frem og vil bruke tid på å studere utredningen, og involvere våre medlemmer i utforming av et svar på denne, sier han til Parat24.

Ravlo understreker at NPL er opptatt av at å beholde god beredskap og trygge lokalsamfunn.

– Vi ser i møte beslutninger som gir politiet et handlingsrom på virkemidler, tilpasset det trusselbilde vi har og vil ha i årene som kommer, sier han.

Tilbakevendende debatt

Ekspertutvalget har siden februar sett på politiets bruk av maktmidler. Da utvalget ble nedsatt opplyste regjeringen at det blant annet utviklingen de senere årene, som førte til at regjeringen ønsket å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag om politiets samlede maktmiddelbruk.

Da pekte man blant annet på perioder med midlertidig bevæpning, utprøving av elektrosjokkvåpen samt endringer i trusselbildet,

– Det er en tilbakevendende debatt i samfunnet om hvilke maktmidler politiet har og hvordan de skal brukes. For regjeringen er det viktig at dette ikke bare handler om hva som er best for politiet, men også hva som er best for samfunnet som helhet, sa Mehl da.

Nå skal rapporten sendes ut på høring.

– Inntil videre vil regjeringen videreføre ordningen med framskutt lagring, så vil vi komme tilbake til dette spørsmålet etter høringen.

Les også: Ønsker bevæpningsutvalg velkommen

Powered by Labrador CMS