Med Parat-leder Unn Kristin Olsen i spissen, er hele hovedstyret med regionutvalg samlet på Gardermoen. Foto: Trygve Bergsland.

Stor tillitsvalgtsamling i Parat

Torsdag og fredag er samtlige hovedstyremedlemmer og representanter for regionutvalgene fra hele landet samlet på Gardermoen. Parat-leder Unn Kristin Olsen ønsker velkommen til to dager, der tillitsvalgte står i sentrum.

Publisert Sist oppdatert

Parat har årlig en sak som løftes spesielt frem, en flaggsak, som får ekstra oppmerksomhet. Årets flaggsak er tillitsvalgte, deres rolle og hvordan Parat kan bidra til å gjøre tillitsvalgtrollen enda mer attraktiv.

Organisasjon, verving og ytringsfrihet på jobben

Hovedstyret i Parat har satt ned et organisasjonsstrukturutvalg som har jobbet med regionutvalgenes funksjon og virke i fremtidens Parat, et utvalg der alle regionledere også har blitt oppfordret til å komme med innspill (se egen sak). Utvalget har vært ledet av Hilde Bjørklund (hovedstyremedlem og ansatt i Cappelen Damm). Med seg i utvalget har hun hatt med seg Agathe Osland Hellesen (hovedstyremedlem og ansatt i NAV), Hajo Schmidt-Horix (hovedstyremedlem og ansatt i Norad) og Anneli Nyberg som er nestleder i Parat. Som administrativ ressurs har utvalget hatt med seg Ragnar Eggesvik.

Andre poster på samlingen er vervearbeidet i Parat, ny læringsplattform og Parat-appen.

Fredag møter forsamlingen Anki Gerhardsen som har sittet som medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. Gerhardsen presenterer ytringsfrihetskommisjonens rapport, med særlig vekt på arbeidet med ytringsfrihet på jobben.

Før deltagerne tar helg, møter de også YS-leder Hans-Erik Skjæggerud som redegjør for hvilke veivalg og strategier det jobbes med på overordnet nivå i YS. Parat, sammen med ti andre forbund, utgjør YS totalt 230.000 medlemmer.

Powered by Labrador CMS