Nå blir det igjen samling for tillitsvalgte i region nord. Foto: Siren Somby, Parat

Tid for regionkonferanser

Tirsdag og onsdag denne uken samles om lag 75 Parat- tillitsvalgte i Tromsø til regionkonferanse og kinobesøk. De neste ukene vil det bli avholdt regionkonferanser i alle regioner.

Publisert Sist oppdatert

Det er regionutvalget, sammen med de ansatte i region nord som er vertskap for konferansen, som i år er viet rollen som tillitsvalgt, som også er årets flaggsak.

Det blir innlegg om tillitsvalgtsrollen både bra arbeidsgiver og fra de tillitsvalgtes side. Parats leder, Unn Kristin Olsen og nestleder Anneli Nyberg, vil snakke om tillitvalgtsrollen som karrierevei.

Ingunn Elvekrok, professor i organisering, ledelse og innovasjon kommer og vil snakke om det å være tillitsvalgt i et stadig tøffere arbeidsliv. Hun har selv erfaring som tillitsvalgt fra Forskerforbundet.

Vi samles i Fokus Kino

Etter konferansen er konferansedeltakerne og medlemmer i region nord samles vi i Fokus Kino for å se filmen om en av de viktigste arbeidskampene i norsk industrihistorie.

Regionmøte

Onsdag er det tid for regionmøte, her skal det velges valgkomite i region Nord. De skal forberede valgene på nytt RU. Dette valget skjer neste år.

Arbeidslivs- og samfunnspolitisk program

Arbeidet med nytt arbeidslivs- og samfunnspolitisk dokument, som skal vedtas på Landsmøtet neste år, er i full gang. Parats leder, Unn Kristin Olsen, fagsjef samfunns- og myndighetskontakt, Arve Sigmundstad, vil orientere om arbeidet. Det er satt av god tid til diskusjon, slik at de tillitsvalgte kan gi innspill til det videre arbeidet med dokumentet.

Powered by Labrador CMS