Psykologspesialist Kjerstin Øye holdt foredrag om de tillitsvalgtes mange ulike roller. Foto: Helene Husebø

Tillitsvalgte ble hyllet på regionkonferanse i Oslo

140 tillitsvalgte samlet seg mandag på Helsfyr i Oslo for å delta på Parats regionkonferanse i region øst. Foredragsholderne rettet søkelyset mot kompleksiteten i de tillitsvalgtes rolle, og hva både Parat og de tillitsvalgte kan gjøre for å løfte arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Tema for årets regionkonferanser er det samme som Parats flaggsak i 2023, nemlig tillitsvalgte. Fra scenen i Oslo takket Parat-leder Unn Kristin Olsen de 140 tillitsvalgte i salen.

– Dere er våre helter! Vi takker dere for den utrolige viktige jobben dere gjør, sa Parat-lederen.

Hovedbudskapet var gjennom hele konferansen at tillitsvalgte er Parats gull. Parat ønsker gjennom flaggsaken å vise frem hvor viktige tillitsvalgte er for den enkelte arbeidstaker, for virksomhetene og for samfunnet. I tillegg er målet å løfte tillitsvalgtes arbeid ute i bedriftene.

Tillitsvalgt = hobbypsykolog?

Psykologspesialist i Onlinepsykologene, Kjerstin Øye, rettet oppmerksomheten mot tillitsvalgtes støttende rolle i sitt foredrag "Tillitsvalgt eller hobbypsykolog, når er jeg hva?". Hun la vekt på viktigheten av kunnskap og å kunne skille mellom rollene, enten det er å være kollega, venn, hobbypsykolog eller tillitsvalgt.

– Ved å kunne litt enkel psykologi vil du kunne løfte ditt tillitsvalgtarbeid – for å kunne forstå hvilke mekanismer som trår inn hos menneskene som spør deg om hjelp i ulike situasjoner. De fleste liker å bli sett og hørt, de fleste liker å få ros, og de fleste liker ikke konflikter. Det å sørge for å ha tyngde og kunnskap nok til å vite hva du skal gi både til arbeidstaker og arbeidsgiver, gjør noe med hvordan du går inn i ulike typer møter, sa Øye.

Den viktige varslingen

Parats juridiske avdeling, ved avdelingsleder Anders Lindstrøm og advokat Maren Merli, gikk videre inn på hvilken rolle tillitsvalgte kan ta i varslingssaker. Lindstrøm minnet publikum på at varsling ikke nødvendigvis er den eneste veien å gå når det gjelder problemstillinger som oppstår på arbeidsplassen.

– Det viktige, dersom det kommer til varsling, er å identifisere problemstillingen. Er dette egentlig en personkonflikt eller personalsak? Vil varsling tjene saken, og er medlemmet bevisst på at varsling også kan ha en nedside? Alternativer kan være å ta opp saken direkte med personen, med ledelsen, verneombud, eller å inkludere problemstillingen i en arbeidsmiljøundersøkelse. Arbeidsmiljøloven er en god veileder når det gjelder hva som er varslingsverdig, og hvilke lover og regler varslingen kan "henges på", sa Lindstrøm.

Generalsekretær i Parat, Trond Reidar Hole, informerte deretter om Parats sunne medlemsvekst, og hyllet de tillitsvalgtes bidrag til dette.

Workshop og panelsamtale

Videre på programmet var workshop og gruppearbeid, der gode tanker og innspill om tillitsvalgtes rolle, deriblant både hyggelige og vanskeligere oppgaver, kom frem og ble belyst. I tillegg møttes YS-leder Hans-Erik Skjæggerud, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Trine Lise Sundnes, og Parat-leder Unn Kristin Olsen til panelsamtale om viktigheten av streik, og tillitsvalgtrollen før og nå.

Powered by Labrador CMS