Tillitsvalgtrollen i sentrum på regionkonferanse

Mandag­­­­ åpnet Paratleder Unn Kristin Olsen regionkonferansen i vest. Hun startet med å takke tillitsvalgte for det arbeidet de legger ned for medlemmer på arbeidsplassen. Olsen mener tillitsvalgtrollen er viktig for å opprettholde den norske modellen.

Publisert Sist oppdatert

I åpningstalen sier Paratlederen at hun er stolt over å se så mange oppmøtte tillitsvalgte på konferansen.

– Jeg vil begynne med å takke alle tillitsvalgte for det arbeidet dere gjør for medlemmer hver dag. Det kan være veldig krevende å skulle være tillitsvalgt i tillegg til at man er i full jobb. Dere er både psykolog, lovgiver, forhandler og tillitsperson for deres medlemmer, det er en viktig jobb, sier Olsen.

Grønn omstilling også i Parat

I tillegg til å skryte av arbeidet tillitsvalgte legger ned gjennom et år for medlemmer, peker Olsen på at arbeidslivet nå er i endring.

– Det grønne skiftet kommer til å endre måten vi arbeider på. Likevel vet vi at halvparten av de vi har spurt, ikke tror det grønne skiftet vil ha noen påvirkning på hvordan de utfører sine oppgaver. Vi har sammen med NHO Service og Handel gjennomført Parats første klimakonferanse, for å sette lys på mulighetene og utfordringen for et grønnere arbeidsliv i tiden som kommer, sier Paratleder Unn Kristin Olsen.

Varsling og tillitsvalgte

Parat-advokat Ketil Mæland-Johansen holdt foredrag for de oppmøtte tillitsvalgte om varsling. Han mener det er viktig at tillitsvalgte og medlemmer er klar over sin lovfestede rett til å varsle.

– Varsling handler om at arbeidstakere skal kunne si fra om kritikkverdige forhold på engen arbeidsplass uten frykt for gjengjeldelse, sier Mæland-Johansen.

Mæland-Johansen forklarer forskjellen på kritikkverdige forhold, og generelle uenigheter om hvordan arbeidsoppgaver løses på arbeidsplassen.

– Har man blitt utsatt for kritikkverdige forhold, eller er det arbeidsgiver som benytter styringsretten sin? Varsling er én måte å si fra på når noe ikke fungerer, men man kan også snakke med hverandre, med tillitsvalgte, med ledelsen, eller med verneombud, sier Mæland-Johansen.

Om grensesetting i arbeidslivet

Stian Sørheim Espevoll er psykologspesialist hos Onlinepsykologene. I tillegg arbeider han fast hos kommunepsykologen i Øygarden, hvor han også er tillitsvalgt. Espevoll forteller om viktigheten av å sette grenser i de forskjellige rollene man har både på og utenfor arbeidsplassen.

– Det er viktig å være bevisst på det vi har med oss av tidligere erfaringer som former oss. Dette er med på å definere oss, hvordan vi håndterer ting, og hvorfor vi gjør det vi gjør i forskjellige situasjoner, sier Espevoll.

Det å være tillitsvalgt, og det å gå på jobb er en stor del av livet vårt, da må vi være flinke på å sette grenser for hvor stor plass vi skal gi det i livene våre, forteller Espevoll.

– Vi er på jobb store deler av døgnet, noen ganger tar vi med oss jobben hjem. Noen ganger føler man at jobben tar en så stor plass, at de andre rollene våre blir vanskelige. Å være bevisst på seg selv, og hvordan vi håndterer situasjoner kan være avgjørende for hvor godt vi som tillitsvalgte kan fungere i rollen vår, sier Espevoll.

Stort oppmøte

Dagen ble avsluttet med foredrag fra TV2-profil Kadafi Zaman, som gjennom over 20 år som journalist forteller om sitt liv, og oppveksten i Norge som norsk-pakistaner.

Over 200 medlemmer var påmeldt foredraget mandag kveld.

Kadafi hyller foreldrene sine som valgte å flytte fra Pakistan til Norge på 70-tallet for å gi barna sine en bedre fremtid. Hadde de valgt annerledes ville han ha endt opp som bonde i Punjab, og ikke en profilert TV-reporter, ifølge ham selv.

Med engasjement, alvor og store porsjoner humor forteller Zaman om livets tilfeldigheter og kjærligheten til Norge. I tillegg til mangfold og integrering, journalistikk i farlig farvann, ytringsfrihet og demokrati, trusler og fremtidsvisjoner.

Powered by Labrador CMS