Frontfagmodellen videreføres i Holden IV-utvalgets rapport lagt frem fredag. Foto: Getty.
Frontfagmodellen videreføres i Holden IV-utvalgets rapport lagt frem fredag. Foto: Getty.

Vil videreføre frontfagsmodellen

Frontfagsmodellutvalget, også kjent som Holden IV-utvalget, har nylig gjennomgått utfordringer knyttet til lønnsdannelsen og den norske økonomien. Utvalget, ledet av professor Steinar Holden, leverte rapporten sin til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fredag.

Publisert Sist oppdatert

Utvalget har drøftet hvordan den økonomiske politikken og lønnsdannelsen best kan samspille i møte med utfordringer vi står overfor, som blant annet økte geopolitiske spenninger internasjonalt og demografiske utviklingstrekk. Dette kan endre tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft og utfordre lønnsdannelsen og norsk økonomi, skriver regjeringen på sine sider.

En sentral konklusjon fra Frontfagsmodellutvalget er at den eksisterende modellen har bidratt til høy verdiskaping, lav arbeidsledighet og en tilstrekkelig konkurransedyktig kostnadsstruktur for Norge.

— Vi er fornøyde med at utvalget slutter seg til frontfagsmodellen. De viser til at det inntektspolitiske samarbeidet og samspillet har vært viktig for en positiv og balansert vekst i norsk økonomi. En koordinert lønnsdannelse bidrar til å dempe ulikhet og økende forskjeller i større grad enn andre modeller, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud i en pressemelding fredag.

Gir grunnlaget for øvrig lønnsvekst

I likhet med Holden III-utvalget i 2013 konkluderer utvalget med at lønnsveksten for arbeidstakere og funksjonærer i industrien skal være normgivende for lønnsveksten i resten av økonomien. Det skal verken være et gulv eller tak for lønnsveksten, men en norm som andre forhandlingsområder skal forholde seg til over tid.

Det er iboende interessemotsetninger i lønnsdannelsen og de spenninger dette skaper forsterkes ved store og uventede omveltninger i økonomien. Etter utvalgets vurdering er koordinert lønnsdannelse gjennom frontfagsmodellen særlig viktig i slike tider. Utvalget slutter opp om frontfagsmodellen, og mener at det er viktig at det inntektspolitiske samarbeidet vedlikeholdes, for å møte de utfordringene vi står overfor, skriver utvalget.

– Det er lang tradisjon i Norge for at partene i arbeidslivet gjennom lønnsoppgjørene støtter opp om god utvikling i norsk økonomi. Den norske modellen har vært avgjørende for det samfunnet vi har i dag, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum etter å ha mottatt utvalgets rapport.

Powered by Labrador CMS