Fra onsdagens kravoverlevering i oppgjøret mellom YS og Virke. T.v. Virkes forhandlingsleder Torgeir Kroken, t.h. leder av YS privat Anneli Nyberg. Foto: Ulrik Øen Johnsen, Parat.

YS krever økt kjøpekraft i oppgjøret med Virke

Lønnsforhandlingene mellom YS og Virke er nå i gang. Leder av YS privat, Anneli Nyberg, sier trenden med negativ lønnsutvikling må snus og krever økt kjøpekraft for medlemmene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi forventer økt kjøpekraft for våre medlemmer, på linje med resultat fra oppgjøret mellom YS og NHO, sier Nyberg

Hun sier YS vil kreve at medlemmene får lønnstillegg som bidrar til å øke kjøpekraften og sikre deres rettmessige andel av verdiskapningen i virksomhetene.

– Resultatet fra NHO-oppgjøret danner utgangspunkt for våre krav, men må tilpasses tariffavtalene med Virke, sier Nyberg.

Nyberg opptatt av å stanse negativ lønnsutvikling

Nyberg er opptatt av at trenden med negativ lønnsutvikling nå må snus. Flere år på rad har YS-medlemmer nå hatt reallønnsnedgang.

– Det bekymrer meg at arbeidstakernes del av verdiskapingen synker og at lønnsforskjellene øker. Større overskudd til eierne og mer i bonus og lederlønninger viser at det er rom for at også de ansatte kan ta ut sin del av verdiskapingen, påpeker Nyberg.

Forhandlingsfrist 9. mai

Blant Parats medlemmer omfatter oppgjøret mellom YS og Virke blant annet apotekteknikere og ansatte i byggvarehus, begravelsesbyråer, industri, bilverksteder, reiselivsbedrifter, grossistvirksomheter og studentsamskipnader.

YS forhandler på vegne av nær 6.800 medlemmer ansatt i virksomheter tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonene Virke. Hvis ikke partene kommer til enighet innen 9. mai, går oppgjøret til mekling.

Powered by Labrador CMS